شبیه سازی افراد مرده امکان پذیر است؟ | اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات

آکاایران: شبیه سازی افراد مرده امکان پذیر است؟ ، اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات

آکاایران: مرگ پدیده ای طبیعی است که در پیرامون ما و برای انسان های مختلف و عزیزان ما اتفاق افتاده و اتفاق می افتد. شرکت های مختلفی در تلاش اند تا بتوانند انسان هایی شبیه به کسانی که مرده اند را شبیه سازی کند. این شبیه ساز ها به وسیله آنالیز شخصیت آن فرد ساخته می شوند. بطوری که تحقیقات وسیعی بر روی صدا، طرز راه رفتن، عادات، رفتار های فرد و …. انجام می گیرد. با این کار افراد می توانند هر از چند گاهی با شبیه ساز کسی که از دست داده اند تعامل دارا باشند.

شبیه سازی انسان ها

به گزارش آکاایران: باید درنظر داشت که این شبیه سازی هیچ گاه ۱۰۰% مشابه آن فرد نخواهد شد اما تا حد زیادی شباهت دارد. این تکنولوژی برای مرده ها نیست بلکه بیشتر برای افراد تقریبا مرده ها است. که بتوانند با آن فرد پس از مرگش به صحبت بپردازند و راحت تر زندگی کنند. اینکه چقدر این شبیه ساز ها به افراد نزدیک باشند برای هر فرد متفاوت است.

ایده ساخت شبیه سازی از انسان های واقعی هنوز در حد یک طرح است و به واقعیت تبدیل نشده اما با پیشرفت روزمره تکنولوژی می توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده ای نزدیک خبر های بیشتری از آن بشنویم.

منبع: Futurism

0
.

منبع : ech.gamefa.com

تبلیغات