آکایران :zoomit.ir - وحید خامسی: چه انتظاری از حیات بیگانه می توانیم داشته باشیم؟ آیا مانند باکتری ها، ویروس ها و یا جلبک ها موجوداتی ساده هستند و یا با موجوداتی چند سلولی و یا حتی هوشمند مواجه خواهیم شد؟ آیا آن ها نیز مانند زمینی ها از دست و پا و چشم برای حرکت و تعامل با محیط اطراف استفاده می کنند و یا طبیعت روشی ناشناخته را برای آن ها برگزیده است؟ دو اکتشاف علمی جدید احتمال وجود حیات فرازمینی را تقویت کرده است.
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها

آکاایران: حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2)در قسمت اول این مقاله لازمه های حیات، تعریفی از موجودات زنده، فرضیه ی تکامل موجودات و امکان وجود حیات در مکانی فراتر از زمین را بررسی کردیم، حال در ادامه زندگی را در محیط هایی شبیه به جهان های بیگانه بررسی کرده و به شواهدی که از وجود فرازمینی ها در دست داریم می پردازیم.
بنا به گزارش آکاایران : زندگی در شرایط سخت
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

بیگانگانتا حدود ۳۰ سال پیش اعتقاد بر این بود که تمام حیات بر روی زمین وابسته به انرژی دریافتی از خورشید است، علاوه بر آن تصور نمی شد بتوان زندگی را در مکان هایی با دماهای شدیداً افراطی مثل آب فشان ها و یا چشمه های آب داغ و یا مکان های بسیار سرد مثل بیابان قطب جنوب مشاهده کرد. اما این ایده زمانی که نقشه های کف اقیانوس منافذ هیدروترمال (روزنه هایی در کف اقیانوس که از آن آب بسیار داغ مملو از مواد معدنی خارج می شود) را نشان دادند تغییر کرد.
هیدورترمال ها در کیلومترها پایین تر از بستر اقیانوس جریان دارند، جایی که یا آب منجمد است و یا در نزدیکی دمای انجماد قرار دارد. نور خورشید نمی تواند به این مناطق برسد و فشار آب به حدی بالاست که کمتر ساخته ی بشری می تواند به این مناطق دست پیدا کند. دانشمندان در اطراف این منافذ که به دودکش های سیاه و سفید معروف هستند جوامعی سازمان یافته از صدف ها، خرچنگ و کرم های لوله ای عجیبی تا طول دو متر را کشف کرده اند، آبی که از این منافذ خارج می شود دمایی بین ۱۱۰ تا ۳۵۰ درجه ی سانتیگراد دارد.
 این حیوانات چگونه می توانند در چنین شرایط سخت و بدون وجود نور خورشید زنده بمانند؟ در این آب ها دانشمندان گونه هایی از حیات را کشف کرده اند که سولفید هیدروژن را گرفته و تجزیه می کنند تا انرژی به دست بیاورند و ترکیباتی عالی تشکیل دهند. کرم های لوله ای در بافت خود باکتری هایی دارند که به آن ها کمک می کند انرژی را از آب دریافت کنند، صدف ها باکتری ها را می خورند و کرم ها از صدف ها تغذیه می کنند.
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

فضایی هاکرم های لوله ای در اطراف دریچه های هیدوترمال

کشف جوامع هیدروترمال نشان می دهد که چگونه ممکن است زندگی در مکان هایی بدون نور خورشید و سیاراتی بدون نور کافی از ستاره ی خود به وجود بیاید. کشف این جوامع هیدروترمال به این ایده که ممکن است در زیر یخ های ماه یخی مشتری اروپا زندگی وجود داشته باشد را تقویت می کند، جایی که دانشمندان معتقدند اقیانوسی از آب در زیر پوسته ی یخی جاری است.
زندگی در شرایط افراطی دیگری نیز کشف شده است، دانشمندان میکروکلونی هایی از گلسنگی به نام کریپتواندولیث (cryptoendoliths) در نمونه سنگ های گرفته شده از صحرای قطب جنوب کشف کردند، جایی که درجه حرارت هوا اغلب ۱۰۰- درجه زیر صفر است و هیچ آب مایعی نیز وجود ندارد. در مقابل باکتری های گرما دوست در چشمه های آب گرمی که دمای آب آن بالاتر از نقطه ی جوش است نیز یافت شده است. اگر زندگی در چنین شرایطی ممکن است پس چرا نباید در سیارات دیگر مانند مریخ بتوانیم آن را مشاهده کنیم؟
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


کریپتواندولیث های زنده (رگه های سبز، سیاه و آبی) در نمونه سنگ های به دست آمده از صحرای قطب جنوب
و باکتری میله ای گرما دوست در چشمه های آب گرم پارک ملی یلواستون

برخی از قوانین پایه برای حیات بیگانه
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


با استفاده از اطلاعاتی که از زندگی بر روی زمین به دست آورده ایم در مورد ,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


۸. مولکول های اطلاعاتی – در موجودات زمینی، اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA) مولکول پیچیده ای است که اطلاعات ژنتیکی را حمل می کند و مولکول ها را در هنگام شکل گیری تولید مثل و دیگر عملکردها هدایت می کند. از آنجا که از ویژگی های وجود زندگی باز تولید است پس به نظر می رسد حیات بیگانه نیز باید به برخی مولکول های اطلاعاتی مجهز شده باشد.
۹. چند سلولی – حیات های بیگانه ای که از میکروب بزرگ تر باشند باید از ملکولی مشابه سلول بهره ببرند. هنگامی که یک ارگانیسم بزرگ می شود حجم داخلی آن سریع تر از مساحت خارجی اش رشد می کند (تابع مکعب در برابر مربع) ، این واقعیت محدودیتی در برابر رشد اندازه ی ارگانیسم قرار می دهد زیرا محتویاتی از درون ارگانیزم باید به خارج از آن انتقال داده شود و مواد دیگری مثل غذا به داخل آن نفوذ کند، این فرآیند به منافذی بر روی پوسته احتیاج دارد که هرچه ارگانیسم بزرگ تر باشد این منافذ نیز باید بزرگ تر باشند. هنگامی که ارگانیسم رشد می کند فاصله ی مرکز تا پوسته بیشتر می شود و نقل و انتقال مواد با فضای بیرون سخت تر انجام می شود. برای حفظ فاصله ی مرکز تا پوسته برای انتشار مواد به بیرون از پوسته فرازمینی ها مانند حیات زمینی باید از مجموعه ای از سلول های کوچک تشکیل شده باشند، بنابراین اگر بیگانه ای بزرگ تر از اندازه ی میکروب پیدا کنیم باید از چندین سلول تشکیل شده باشد.
۱۰. زندگی بیگانه همانطور که تئوری تکامل توضیح می دهد رشد کرده و با محیط زیست خود تطابق پیدا کرده است.
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


۱۱. فیزیولوژی بدن یک چند سلولی بیگانه عملکردی در تطابق با محیط زندگی اش پیدا خواهد کرد. سیستم های بدن ,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


۱۷. اندازه ی جمعیت آن ها بر اساس غلبه ی مواد غذایی، شکارچیان، بیماری ها و دیگر عوامل محیطی محدود خواهد بود.
۱۸. زندگی بیگانه نیز همانند زمین باید در چرخه های غذایی قرار گرفته باشد، تولید کنندگان مواد غذایی را از محیط زیست گرفته و مصرف کنندگان آن ها را می خورند و خود آن ها توسط موجودات دیگری خورده خواهند شد تا سرانجام مولکول ها از موجودات مرده به محیط زیست برگردد.
همانگونه که می بینید زندگی در ارتباطی تنگاتنگ با محیط زیست گره خورده است، پس ویژگی های سیاره ای که احتمالاً حامل حیات بیگانه است در تعیین فرم زندگی بسیار تأثیر گذار است.
حدس و گمان: ,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


با نگاه داشتن قوانینی که شرح دادیم در گوشه ی ذهن و با توجه به اینکه هنوز هیچ گونه ای از حیات فرازمینی به طور قطع کشف نشده است، باید فیزیولوژی ,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


حال دنیای دیگری را تصور می کنیم، در این دنیا سیاره ای به دور ستاره ای غول پیکر می چرخد، ۱۰ درصد از سطح این سیاره را آب فرا گرفته و بقیه ی آن بیابانی وسیع است، اما در زیر پوسته ی شن و ماسه منابعی از آب ناشی از بارش باران وجود دارد. دمای این سیاره بالا است و آفتابی بزرگ و درخشان دارد، گرانش آن ۱۰۰ برابر زمین است و کم و بیش شبیه به زمین جوی از اکسیژن، هلیوم و دی اکسید کربن آن را فراگرفته است.
 بر روی این سیاره دو موجود زنده ی حیوان مانند را تصور می کنیم، شکارچیانی کوچک که در نزدیکی آب ها زندگی می کنند. قد این حیوانات کوتاه و در حدود ۳۰ سانتی متر است اما بدنی ضخیم و قدرتمند برای حمایت در برابر جاذبه ی وحشتناک سیاره دارند. پوشش ضخیم به آن ها کمک می کند در برابر حرارت آب بدنشان را از دست ندهند. برای جمع آوری اطلاعات یکی از این حیوانات به چشم مجهز شده است در صورتی که دیگری از حواس شیمیایی (طعم و بو) استفاده می کند.
شواهدی از فرازمینی ها
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


اگرچه هنوز به طور قطع شواهدی از وجود حیات فرازمینی را پیدا نکرده ایم و تنها مدرکی که شاید از حیات در فضا آمده باشد هنوز سیگنال WOW است، اما عده ای عقیده دارند که شاید ,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

محیط زیستسال ها است آرایه های SETI آسمان را در نظر گرفته اند

علیرغم این آمار و ریاضیات نیز به ما می گویند که اگر در نزدیک ترین همسایه ی ما حیات هوشمند وجود داشته باشد پس احتمالاً در بسیاری از کهکشان ها دیگر نیز انواع متنوعی از حیات به چشم می خورد که برخی از آن ها باید تا سطحی پیشرفت کرده باشند که بتوانند مانند ما سیگنال هایی به فضا ارسال کنند، اما همه می دانیم که چنین چیزی نیست. پس این حیات هوشمند فرازمینی از جایی دورتر از کهکشان های اطراف به اینجا آمده است.
 در حقیقت آن ها باید صدها و شاهد هزاران سال نوری را طی کرده باشند که به زمین برسند، اما چرا؟ بسیاری از سوانح را به سقوط بشقاب پرنده ها نسبت داده اند اما آیا عقلانی است فکر کنیم چنین تمدنی که به تکنولوژیی دست یافته که بتواند فاصله های کهکشانی را طی کند، به زمین آمده و نتوانسته کنترل خود را حفظ کند و دچار حادثه شده است! و یا آن ها این همه راه را طی کرده اند و قرن ها با زمین آشنا هستند، اما خود را نشان نمی دهند ولی قسمت زیادی از تکنولوژی امروزی انسان مخفیانه از آن ها به زمین رسیده است. همچنین باز هم باید تکرار کنیم تا چندین میلیارد سال نوری آرایه های قدرتمند ما نتوانسته اند سیگنالی از این سفینه ها دریافت کنند.
,حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) فرازمینی ها,فضایی ها,بیگانگان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


اما در شناسایی حیات فرازمینی عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که اکثراً آن را فراموش می کنیم، زمان. تصور کنید که در حدود ۱۳.۸ میلیارد سال از تولد جهان می گذرد. پس از حدود ۹ میلیارد سال منظومه ی شمسی و زمین به وجود آمده است و پس از گذشت چند میلیارد سال حیات پیچیده توانست بر روی زمین پای بگیرد. اما از به وجود آمدن انسان هوشمند و تمدن تنها چند هزار سال است که می گذرد و این انسان هوشمند کمتر از صد سال است که توانسته به تکنولوژی های پیشرفته دست یابد و جمعیت خود را افزایش دهد.
پس انسان فقط در بازه ی بسیار کوچکی از زمان زندگی کرده است، اگر همین روند را برای فرازمینی ها در نظر بگیریم متوجه می شویم که احتمال آنکه تمدنی هوشمند در سطح انسان در منظومه های اطراف ما وجود داشته باشد بسیار ناچیز است. اما اینجا سؤال دیگری مطرح می شود؛ با در نظر گرفتن زمان کافی که این موجودات حتی قبل از به وجود آمدن سیاره ی ما داشته اند پس می توانیم سطحی از تکنولوژی را میلیون ها و میلیاردها سال جلوتر از خودمان برای آن ها در نظر بگیریم، و در مقابل آن ها انسانی که تنها چند نسل است به تکنولوژی رسیده گونه ای بدوی خواهد بود. شاید آن ها بر مرگ چیره شده باشند و انقدر زمان داشته باشند که به تماشای تلاش انسان برای پیشرفت بنشینند، و یا در جاهایی بر زندگی او تأثیر گذار بوده باشند.
 اما باز هم سؤالی در اینجا مطرح می شود، همانگونه که گفتیم انسان در حدود ۱۰۰ سال است که به تکنولوژیی دست یافته که بتواند سیگنال هایی از خود به فضا ارسال کند، اما حیات فرازمینی هوشمند باید در نقطه ای بسیار دور از ما واقع شده باشد که احتمالا هنوز سیگنالی از ما به آن ها نرسیده است، پس چگونه این موجودات از وجود ما با خبر شده اند و چگونه و چرا خود را به ما رسانده اند؟ همانطور که می دانیم گزارش های ملاقات با موجودات فرازمینی به اوایل قرن ۲۰ و یا حتی صدها و هزاران سال پیش باز می گردد.
 چگونه این موجودات توانسته اند در این سیاره ی دور افتاده در بازوی کهکشان راه شیری و در میان میلیاردها ستاره و کهکشان زمین را شناسایی کنند و حیات بر روی زمین را در نظر بگیرند. هر کدام از این اما و اگرها احتمال ارتباط فرازمینی ها با زمین را کاهش می دهد و محققان را در مقابل هزاران گزارش مشاهده ی فرازمینی ها و دنیایی بی پایان برای نظارت و کاوش تنها می گذارد، اما همچنان بسیاری از دانشمندان بر یک فرضیه اشتراک نظر دارند؛ حیات فرازمینی وجود دارد اما به قدری از ما دور است که هنوز نتوانسته ایم آن را مشاهده کنیم.

منبع : حیات فرازمینی به چه شکل خواهد بود (2) - آکا

کهکشان راه شیری

گردآوری توسط بخش اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات