loading...

اخبار علمی - روبات ماهی جدید‌ترین جاسوس در اعماق دریا + تصاویر

یک روبات به شکل ماهی جدید‌ترین ابزار جاسوسی برای جنگ‌های دریایی نام گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، نیروی دریایی ایالات متحده یک نوع روبات ماهی به نام robofish به تازگی طراحی کرده است که می‌تواند به قلمرو محدوده‌های جنگی رفته و بدون اینکه شناسایی شود به دریافت اطلاعات بپردازد.

 

روبات ماهی جدید‌ترین جاسوس در اعماق دریا + تصاویر - آکا

 
گفتنی است، این روبات دقیقا مانند یک ماهی تن است و به سختی قابل شناسایی به عنوان یک روبات توسط سایر افراد است.

روبات ماهی جدید‌ترین جاسوس در اعماق دریا + تصاویر - آکا

 
بررسی‌ها نشان می‌دهند، این روبات با استفاده از یک بال فلزی می‌تواند در سکوت و با شبیه سازی کامل حرکات یک ماهی به هدف مورد نظر نزدیک شود، این روبات ماهی توسط دسته کنترلی از راه دور هدایت می‌شود و حتی می‌تواند در اعماق مختلف آب و در شرایط دریایی پیچیده با موفقیت به شنا بپردازد.

 

روبات ماهی جدید‌ترین جاسوس در اعماق دریا + تصاویر - آکا

 اخبار علمی - باشگاه خبرنگاران

 


تبلیغات