اخبار علمی - تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر

ناسا به منظور گرامیداشت پانزدهمین سالگرد آغاز مأموریت ماهواره‌رصدگر زمین ترا (Terra) مجموعه تصاویر ماهواره‌ای و انیمیشنی تهیه شده از این «مرمر آبی» را منتشر کرد.

دسامبر سال 1999 میلادی ماهواره ترا با هدف رصد زمین، بررسی جو اقیانوس‌ها راهی فضا شد؛ این ماهواره برای انجام یک مأموریت پنج ساله‌ طراحی شده بود، اما همچنان به فعالیت خود در مدار زمین ادامه داده و داده‌های ارزشمندی از زمین تهیه می‌کند.

 

در سال 2002 و 2004 نیز دو ماهواره آکوا (Aqua) و آئورا (Aura) به ماهواره ترا پیوستند.
در طول 15 سال مأموریت ماهواره ترا و سایر ماهواره‌های رصدگر زمین، داده‌های ارزشمندی از تغییرات زمین از فضا تهیه شده و در اختیار محققان قرار گرفته است.

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

ماهواره‌رصدگر زمین ترا

تصویر مرمر آبی تهیه شده توسط ابزار MODIS ماهواره ترا در سال 2002

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

تصاویر ماهواره‌یی ناسا

ناپدید شدن ورق‌های عظیم یخ قطب جنوب توسط ابزار MODIS در سال 2002

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

اخبار علمی و آموزشی

اندازه‌گیری مولکول‌های گازی زمین توسط ماهواره آئورا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

مرمر آبی زمین

وضعیت رشد گیاهان و میزان جذب دی‌اکسید کربن از جو با ابزار MODIS ماهواره ترا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

تغییرات زمین

ابزار CERES ماهواره ترا و آکوا برای اندازه‌گیری میزان پرتوهای جذب شده خورشید

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

عکس های فضای

بررسی وضعیت آتش‌سوزی با ابزار MODIS ماهواره ترا

 

تشخیص آتش‌سوزی‌های فعال در مناطق مختلف زمین با ماهواره ترا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

یخ قطب جنوب

داده‌های با وضوح بسیار بالا از لایه‌های شناور یخ با ابزار AMSRE ماهواره آکوا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

اندازه‌گیری میزان انتشار دی‌اکسید کربن در جو با ابزار AIRS ماهواره آکوا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

اندازه‌گیری وضعیت بادها با ابزارMODIS ماهواره ترا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

ابزار OMIماهواره آئورا برای بررسی کیفیت هوا در آمریکا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

مدل دیجیتالی زمین با ابزار ASTER ماهواره ترا

 

تصاویر ماهواره‌یی ناسا از مرمر آبی زمین+ تصاویر - آکا

مدل دیجیتالی زمین با ابزار ASTER ماهواره ترا

 

وضعیت پلانکتون ها با ابزار MODIS ماهواره ترا

 

اندازه‌گیری آلاینده‌ها با ابزار MOPITT ماهواره ترا

تبلیغات