loading...


اخبار علمی - مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر

نخستین آزمایش بالینی نسل آینده اسکنر GE با قابلیت مشاهده اندام داخلی بدن مانند مغز، قلب، روده و عروق در بیمارستانی در جنوب فلوریدا انجام شد.

نخستین آزمایش بالینی اسکنر GE در بیمارستان وست‌کندال در جنوب فلوریدا بر روی چند بیمار مورد آزمایش قرار گرفت.

 

در این روش پرتوهای ایکس وارد بدن بیمار شده و رایانه، تصویر بسیار دقیقی از هر بخش تهیه می‌کند؛ بطورمثال امکان تهیه تصویر کامل از قلب در مدت تنها یک ضربان قلب فراهم می‌شود.

 

این روش توموگرافی رایانه‌ای اشعه ایکس نیز نامیده می‌شود که اغلب در بیمارستان برای مشاهده تومورها، شکستگی استخوان و خونریزی داخلی استفاده می‌شود.

 

عروق، روده، قلب، مغز، استخوان‌ها با جزئیات منحصربفردی به تصویر کشیده می‌شوند.
اسکنر GE برای بیمارانی که از ضربان‌ساز قلبی یا ایمپلنت‌های فلزی در داخل بدن استفاده می‌کنند، کاملا ایمن و بی خطر است.

 

محققان امیدوارند که با کمک اسکنر GE، اسکن پزشکی ارزان‌تر، ساده‌تر و دقیق‌تر را در اختیار بیماران و پزشکان قرار دهند.

 

مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر - آکا

جزئیات منحصربفرد از بدن با اسکنر GE

 

مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر - آکا

جزئیات منحصربفرد از بدن با اسکنر GE

 

مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر - آکا

جزئیات منحصربفرد از بدن با اسکنر GE

 

مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر - آکا

جزئیات منحصربفرد از بدن با اسکنر GE

 

مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر - آکا

جزئیات منحصربفرد از بدن با اسکنر GE

 

مشاهده بی‌سابقه اندام داخلی بدن با نسل جدید اسکنر - آکا

جزئیات منحصربفرد از بدن با اسکنر GE

 

ایسنا

گردآوری علوم و فنون آکاایران
تبلیغات