مواد آلومینیومی به کار رفته درمحیط زیست

مسواک سازگار با محیط زیست

مواد تجزیه پذیر استفاده شده در این مسواک میتواند زمانی که کاربران مسواک خود را تعویض میکنند، به عنوان مواد اولیه تهیه کمپوست در خاکهای گلخانه ای استفاده شود.

محیط زیست

طراحی مسواک جدید

اخبارعلمی - باشگاه خبرنگاران

 گردآوری علوم و فنون آکاایران
تبلیغات