اخبارعلمی - رقابت فضانوردان در فوتبال فضایی + تصاویر

جام جهانی حتی فضا را نیز به تسخیر خود در آورده و فضانوردان مشتاق به بازی فوتبال را به هیجان در آورده.

با آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در کشور برزیل در فضا و در ایستگاه فضایی بین المللی نیز رقابت سر سختی بین فضانوردان در یک بازی فوتبال در خلاء به وجود آمده است.

رقابت فضانوردان در فوتبال فضایی + تصاویر - آکا

رقابت سمبلیک فوتبالیست‌ها

گفتنی است، در ایستگاه فضایی و در ارتفاع 230 مایلی از سطح زمین فضانوردان با تابعیت‌های مختلف مانند آلمان، آمریکا، روسیه و آمریکا هم به بازی فوتبال پرداختند.

رقابت فضانوردان در فوتبال فضایی + تصاویر - آکا

بازی‌های جام جهانی فوتبال

در این رقابت سمبلیک فوتبالیست‌ها با توپ در خلاء حرکات نمایشی انجام دادند که به صورت زنده از سراسر جهان پخش شده است.

رقابت فضانوردان در فوتبال فضایی + تصاویر - آکا

رقابت فضانوردان

اخبارعلمی - باشگاه خبرنگاران

 


تبلیغات