آکاایران: بیگ بنگ: دوران استیلای فیزیک کلاسیک با آمدن نظریه های نسبیت و مکانیک کوانتومی در اوایل قرن بیستم پایان یافت. هرچند نظریه های نسبیت و مکانیک کوانتومی پیش از نظریه ی شانون مطرح شدند، با این حال در واقع هر دو نظریه های اطلاعاتی هستند.

به گزارش آکاایران: در واقع بنیادهای نظریه ی اطلاعات در بستر هر دوی آنها نهفته است. از طرفی نظریه ی اطلاعات ممکن است کلید حل اسرار نسبیت و مکانیک کوانتومی و تضاد دردسرساز میان آن دو باشد. هر دو نظریه ی نسبیت و مکانیک کوانتومی، ذاتاً به آنتروپی و اطلاعات ربط پیدا می کنند. آلبرت اینشتین که بانی و محرک هر دو تحول نسبیت و مکانیک کوانتومی بود، و در اوایل دوران توجه اش به آنتروپی، ترمودینامیک و مکانیک آماری تا اندازه ای در پی این ارتباط رفت. شکی نیست که نخستین تحول اینشتین، یعنی نسبیت نظریه ای است که مستقیماً متوجه تبادل اطلاعات است:

ایده ی اصلی این نظریه آن است که اطلاعات نمی توانند سریع تر از سرعت نور حرکت کنند. با این همه، این امر باعث توقف فیزیک دانان در ساخت دستگاه های سریع تر از نور و ماشین زمان نگردید. بعضی از آنها واقعا کار می کنند.

سریع تر از نور | بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت اول – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا

آکاایران: سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت اول – وب سایت علمی بیگ بنگ

اینشتین در سال ۱۹۰۲ مقاله ای درباره ی آنتروپی در مجله ی Annalen der Physik منتشر ساخت و سال بعد نیز مقاله ای دیگر در باب فرآیندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر منتشر ساخت. در ۱۹۰۴ مقاله ای درباره ی اندازه گیری ثابت بولتزمن منتشر کرد که توجه اش در آن مقاله به معادله ی آنتروپی و نقش این ثابت در آن بود. هیچ کدام از این مقالات حاوی مباحث چندان تأثیرگذاری نبود، به یک دلیل از آن رو که وی با کارهای بولتزمن آشنایی کامل نداشت. اینشتین نیز همچنین بررسی هایی را روی معنای ضمنی و استلزام های حرکت کاتوره ای و آماری ماده انجام داد:

وی حرکت براونی را مورد مطالعه قرار داد و رساله ی دکتری او در باب استفاده از روش های آماری برای تعیین شعاع های مولکول های مختلف نگاشته شد. این مطالعات خیلی زود خاتمه یافتند، چرا که اینشتین در آستانه ی سال اعجاب انگیزش، ۱۹۰۵ قرار گرفت. یعنی آن هنگام که به کاری مهم تر تغییر مسیر داد و دانش فیزیک را در ذهنش دگرگون ساخت.

شهرت اینشتین از نظریه ی نسبیت او به دست آمد. یکی از مقالات سرنوشت ساز او که در ۱۹۰۵ چاپ شد نسخه ی غیر کامل و محدودی از نسبیت بود. این نسخه ی اولیه تحت همه ی شرایط صادق نبود. این نسخه آن هنگام که برای اشیا ی شتاب دار یا اجسامی که تحت تأثیر کشش یک میدان گرانشی قرار داشتند، به کار نمی رفت. اما او در این مقاله که نظریه ی نسبیت خاص را معرفی کرد، بسیار ساده، عالی و صحیح کار کرده بود. این مقاله، مسأله ی به طول انجامیده ای را حل کرد که چند دهه بود فیزیک را به دردسر انداخته بود. مسأله ای که اصلا به نظر نمی آمد ربطی به اطلاعات و ترمودینامیک داشته باشد. با این وجود، راه حل این مسأله به نوعی به نظریه ی اطلاعات ربط پیدا کرد:  نظریه ی نسبیت در باطن نظریه ای درباره ی چگونگی انتقال اطلاعات از مکانی به مکان دیگر است. اما برای رسیدن به آن درک و فهم، باید به شالوده ی بنیادین مسأله ای بازگردیم که مدتها قبل پیش از آن که دانشمندان شروع به تفکر درباره ی اطلاعات کنند، کشف شده بود.

ادامه دارد ….

سریع تر از نور | بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت اول – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا
سریع تر از نور | بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت اول – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا
.

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات