آکاایران: بیگ بنگ: نکته مهم در خصوص کیهان در حال انبساط و گسترش یابنده این است که جهانی که ما آن را درک می کنیم، در واقع درون چیزی گسترش پیدا نمی کند. اگر شما به هر جهتی و با هر مقداری بروید، درست به نقطه شروع خود باز می گردید. همانطور که جهان گسترش می یابد، این سفر بیشتر طول می کشد، اما هنوز چیزی نیست که وارد آن شوید.

به گزارش آکاایران:

خارج از کیهان ما چیست؟

آکاایران: خارج از کیهان ما چیست؟

به گزارش بیگ بنگ، یکی از شگفت انگیزترین ایده ها این است که کیهان ما به واقع فقط یک جهان در یک چندجهانی گسترده است. هر جهان به نوعی مانند یک حباب صابون جاسازی شده در خلاء کیهانی از چند جهانی است که از لحظه ی بیگ بنگ جهان خود در حال گسترش میباشد و در هر یک از این جهان ها، قوانین فیزیکی کاملا متفاوتی را دارا هستند.

در واقع یک دسته از ثابت های فیزیکی در جهان، مانند نیروی گرانش یا قدرت اتصال اتم ها وجود دارد. برای هر یک از این ثابت های اساسی فیزیک، گویی مانند این است که قوانین فیزیک تصادفا کنار هم قرار می گیرند و در راستای جهان ما به وجود می آیند – مکانی که تقریبا ولی نه کاملا با حیات مغایرت دارد. بنابراین تصور کنید تمام این جهان های حبابی مختلف در این فوم کیهانی گسترده از جهان های چندگانه ظاهر شده و قوانین فیزیکی متفاوتی دارند. شاید در جهان دیگر، نیروی گرانشی به صورت دافعه یا پراکنده و یا ضعیف است!

خارج از کیهان ما چیست؟

جهان ما می تواند در حقیقت بخشی از یک چند جهانی بزرگتر باشد.

در اکثریت قریب به اتفاق آن جهان ها، هیچ زندگی یا حیاتی نمی تواند شکل بگیرد، اما تاس را بی نهایت بار می اندازیم و در نهایت به شرایطی برای حیات می رسیم. هر فرم حیات که قادر به درک جهان باشد باید به جهانی با قابلیت زندگی تکامل یافته باشد. البته این مانند سخنان نامفهوم شبه علمی است و بعدا شما از من انتظار خواهید داشت تا در مورد چاکراها، طالع بینی و هدایت روح بیگ فوت صحبت کنم.

با این حال، یک ثانیه صبر کنید، این موضوع ممکن است در حقیقت علمی باشد. اگر این جهان های حبابی به اندازه کافی به هم نزدیک شوند، ممکن است راهی باشد که آنها بتوانند با هم مالش یابند و به طریقی با هم تعامل یابند که از درون این جهان قابل تشخیص باشند. به عبارت دیگر، می توانیم به فضا نگاه کنیم و کوفتگی کیهانی را ببینیم و مطمئن شویم که در قسمتی از جهان ما با یک جهان دیگر برخوردی ایجاد شده است. خب، آیا ستاره شناسان در جستجوی نشانه هایی که جهان ما با جهان های دیگر تعامل داشته به فضا نگاه کرده اند؟ مشخص است که این کار را انجام دادند و آنها چیزی واقعا عجیب و غریب پیدا کردند.

خارج از کیهان ما چیست؟

در نقشه ی تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی، ناهنجاری هایی دیده می شود.

هنگام بررسی تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی– باقیمانده ای از تابش و اثرات بیگ بنگ– ستاره شناسان نوسانات حرارتی سردی را کشف کردند. این درجه حرارت های مختلف و یا ناهمسانگردی ها، مناطقی هستند که در آن چگالی های مختلف ماده در جهان اولیه تا مقیاسی عظیم با گسترش مداوم کوچک شده اند. در حالی که بسیاری از این تفاوت های دمایی با نظریه های کیهان شناختی فعلی این جهان توضیح داده می شود، ناحیه ای وجود دارد که با این نظریه ها سازگاری ندارد. خیلی عجیب است، محققانی که آن را کشف کردند آن را به نام “محور شرارت” نامیدند.

به هر حال، برای اینکه بدانیم محور شرارت چیست، ایده هایی وجود دارد. یکی از این ایده ها واقعا جذاب است، به گفته ی محققان در واقع ما شاهد منطقه ای هستیم که در آن جهان ما به جهان دیگر ضربه می زند و قوانین فیزیک همدیگر را نقض می کنند. بنابراین اگر این مورد باشد و ستاره شناسان شاهد تعامل جهانی دیگر هستند، برای بیگانگان بیچاره ای که ممکن است باجهان بعدی همپوشانی داشته باشند، چه معنی دارد؟

ما هیچ ایده ای نداریم، اما تصور کنید وقتی قوانین فیزیک دو جهان کاملا متفاوت با هم همپوشانی داشته باشند، چه چیزی ممکن است رخ دهد؟ هر چه که هست، برای بیگانگان و ادامه بقای سالم آنها نمی تواند خوب باشد. اما نگران نباشید، آن منطقه میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارد و به هر حال جهانی دیگر نیست، ما فقط به مشاهدات دقیق تری نیاز داریم.

ترجمه: سپیده محمدزاده / آکا ایران

VN:F [1.9.22_1171]

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات