آکاایران: میدان گرانشی زمین اتم هایی که مواد معمولی اطرفمان را می سازد به سمت پایین می کشد. اما هر ذره ای پاد ذره دارد و هر ماده ای پادماده ای. میدان گرانشی چگونه پادماده را تحت تاثیر قرار می دهد؟ آیا آنرا جذب می کند یا دفع می کند؟

به گزارش آکاایران: اصل هم ارزی نسبیت عام می گوید گرانش با انرژی جفت می شود و گرانش تنها انرژی اجسام را می بیند. چون انرژی پادماده با انرژی ماده یکسان است، هر دوی این مواد به یک صورت در میدان گرانشی رفتار می کنند. اما این اصل در مورد پادماده ها تا کنون به صورت مستقیم آزمایش نشده بود. تا کنون هیچ ماده ای را کنار پادماده اش قرار نداده بودیم تا به صورت آزمایشگاهی درستی اصل هم ارزی نسبیت عام را ببینیم.

مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی

آکاایران: مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی


آیا اتم های پادهیدروژن وزنی برابر با هیدروژن دارند؟ آیا وزن اتم های پادهیدروژن نباید منفی وزن اتم های هیدروژن باشد؟ دانشمندان آزمایشگاه برکلی و یوسی برکلی با تحلیل داده های آزمایش آلفا در سرن برهمکنش پادماده با میدان گرانشی را مستقیما اندازه گرفتند.

اکنون گروهی از دانشمندان از آزمایشگاه برکلی گزارشی مبنی بر تایید آزمایشگاهی این اصل را ارایه داده اند. پادماده به صورت طبیعی در روی زمین وجود ندارد. اما می توان پادماده ها را در آزمایشگاهایمان بسازیم. پادهیدروژن را اکنون در آزمایشگاه ساخته ایم. پادهیدروژن به حالتی گفته می شود که یک پوزیترون ( ذره ای که جرم اینرسی اش برابر با جرم الکترون است اما بارش مثبت است) با یک پادپرونون (ذره ای که جرم اینرسی اش برابر با جرم پروتون است اما بارش منفی است) یک حالت مقید تشکیل می دهد. آزمایش آلفا در سرن پادهیدروژن می سازد و این پادهیدروژن ها را برای هزار ثانیه در یک میدان مغناطیسی محفوظ نگاه می دارد و فیزیک آنها را مطالعه می کند. این میدان مغناطیسی یک تله ی مغناطیسی- شبیه به انبرکهای نوری در بیولوژی – می سازد و پادهیدروژن را گیر می اندازد. در انتها میدان مغناطیسی خاموش می شود و پادهیدروژن تحت تاثیر میدان گرانشی سقوطی آزاد انجام می دهد. پادهیدروژن آزاد به دیواره های محفظه ی محافظش برخورد می کند با جرقه ای نوری تبدیل به انرژی می شود. این آزمایش تاکنون ۴۳۴ پادهیدروژن ساخته است و تمام اطلاعات را ثبت کرده است. این ۴۳۴ پادهیدروژن انرژی جنبشی بسیار پایین دارند. وقتی تله مغناطیسی برای بیست هزارم ثانیه خاموش شده، تنها ۲۳ عدد از آنها از تله ی مغناطیسی فرار کرده اند. به صورت نظری اگر مکان و سرعت اولیه پادهیدروژن گیر افتاده درون تله ی مغناطیسی معلوم باشد، پس از خاموش کردن تله ی مغناطیسی، زمان برخورد پادهیدروژن به دیوار به ما اطلاعاتی در مورد چگونگی تاثیر میدان گرانشی بر اتم پادهیدروژن ارایه خواهد داد. اما مساله در عمل به این سادگی نیست. یک سی هزارم ثانیه طول می کشد تا تله مغناطیسی کاملا خاموش شود. در حین خاموش شدن تله جرقه هایی در سرتاسر محفظه ی محافظ پادهیدروژن زده می شود. آزمایش آلفا همچنین محل دقیق اتم پادهیدروژن و سرعت اولیه آنرا اندازه نمی گیرد. تنها توزیع محل اتم پادهیدروژن و توزیع سرعت اولیه ی آنرا معین می کند. به همین سبب اکنون خطاهای سیستماتیک زیادی در گزارش اندازه گیری برهمکنش گرانشی پادهیدروژن وجود دارد.
این گزارش نشان می دهد در صورتیکه پادهیدروژن تحت تاثیر میدان گرانشی زمین به سمت پایین حرکت کند نسبت جرم گرانشی اش به جرم اینرسی اش بیشتر از صد و ده نمی تواند باشد. اگر پادهیدروژن به سمت بالا حرکت کند این نسبت نمی تواند بیشتر از ۶۵ باشد. فرض اصل هم ارزی می گوید این نسبت باید یک باشد، اندازه گیری های فعلی آشکارا با این فرض سازگار است. در یک تا پنج سال آینده آزمایش آلفا به آزمایش آلفا-۲ ارتقا پیدا خواهد کرد. در آزمایش آلفا-۲ اتم های پادهیدروژن توسط لیرز خنک خواهند شد. میدان مغناطیسی تله به آرامی خاموش خواهد گشت و پاد-اتم هایی با سرعت بسیار کم تولید خواهند شد. آزمایش آلفا-۲ برای این طراحی می شود که جرم گرانشی اتم پادهیدروژن را با دقتی بسیار بالا اندازه گیری کند.

نویسنده : آقای دکتر قاسم اکسیری فرد
Read More : http://phys.org/news/2013-04-alpha-evidence-atoms-antimatter-interact.html

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n4/full/
ncomms2787.html

VN:F [1.9.22_1171]
please wait...
امتیاز: ۵٫۰ از ۵ (۱ نفر)
مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی, ۵٫۰ out of 5 based on 1 rating

مطالب مرتبط

 • مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی
  نظریه ی نسبیت عام اینشتین
 • مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی
  معرفی کتاب: میان ستاره ای به روایت علم
 • مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی
  ۱۰ راه برتر برای تخریب و نابودی زمین
 • مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی
  فوتون، موج یا ذره؟!

مشاهده ی مستقیم برهم کنش پادماده با میدان گرانشی

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات