آکاایران: بیگ بنگ: خفاش ها با گسیل داشتن موج های فراصوتی و سپس آشکارسازی بازتاب های آنها، مکان طعمه ی خود را پیدا می کنند. بسامد این مو ج ها از بسامد موج هایی که انسان می تواند بشنود، بیشتر است. برای مثال، یک خفاش نعل اسبی موج های فراصوتی با بسامد ۸۳ کیلوهرتز گسیل می کند که از بسامد حد شنوایی انسان که ۲۰ هرتز است، بیشتر است.

به گزارش آکاایران:

فیزیک و طبیعت – هوانوردی خفاش ها

آکاایران: فیزیک و طبیعت – هوانوردی خفاش ها

صوت پس از گسیل شدن از سوراخ های بینی خفاش، ممکن است به پروانه ای برخورد کند و در اثر بازتابش (پژواک) به سمت گوش های خفاش برگردد. حرکت خفاش و پروانه نسبت به هوا سبب می شود بسامد صوت شنیده شده، توسط خفاش در حدود چند کیلوهرتز با بسامد صوت گسیل شده متفاوت باشد. خفاش این اختلاف بسامد را به طور خودکار به تندی نسبی میان خود و پروانه تبدیل کرده و در نتیجه با صفر کردن این تندی نسبی می تواند به پروانه برسد.

برخی پروانه ها با پروازکردن در مسیری غیر از راستای شنیدن موج های فراصوتی، خود را از گرفتارشدن نجات می دهند. این انتخاب مسیر پرواز سبب می شود اختلاف بسامد میان بسامد صوت گسیل شده و بسامد صوت شنیده شده توسط خفاش کاهش یابد و در نتیجه ممکن است خفاش پژواک را تشخیص ندهد. برخی پروانه ها برای فرار از گرفتار شدن با تیک تیک کردن، موج های فراصوتی تولید می کنند و در نتیجه دستگاه آشکارسازی خفاش را به هم می ریخته و خفاش را دچار اشتباه می کنند. شگفت آور این است که خفاش ها و پروانه ها بدون آن که فیزیک خوانده باشند، این کارها را انجام می دهند.

نویسنده: اسماعیل جوکار/ آکا ایران


فیزیک و طبیعت – هوانوردی خفاش ها

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات