در  کاربردهاى درمانى رادیو ایزوتوپها ، تحت شرایط پزشکى خاص ،لازم است که سلولهاى نا به هنجار با استفاده از پرتو درمانى ،ضعیف یا معدوم شوند . پرتو ناشى از رادیو ایزوتوپهاى متناسب ،باید روى محل دقیق عضو مورد نظر تمرکز داده شوند . این پرتو درمانى از طریق روشهاى بیو لوژیکى معمول یا از طریق یک یک ترکیب بیولوژیکی نشان دار شده صورت می پذیرد. در اکثر موارد پرتوهاى استفاده شده براى درمان ، پرتوهای بتا هستند که سبب تخریب سلولهاى نا به هنجار می شوند. این درواقع خود نوعى رادیو تراپى است . رادیو تراپى از نزدیک به براکى تراپى موسوم است . رادیو ایزو توپ ایده آل درمانى از نوع ساطع کننده بتا است و چنانچه پرتو گاماى نسبتا کافى داشته باشد که براى تصویر بردارى نیز کفایت کند (مثل لوتسیم_ 177)یک روش جدید و البته آزمایشى برای تزریق آن در تومر است .

درمان پرتو فراورى گاما براى جلوگیرى از گرفتگى رگهاى قلب که امروزه این خدمات در برخى از بیمارستانهاى آمریکا، انجام می شود رایج است. على رغم روشها و تکنولوژى هاى پیشرفته براى نگهدارى جریان خون در شریان هاى قلب بیماران ، هنوز جامعه پزشکى با درصد بالایى از گرفتگى هاى ناعلاج یا مقاوم به فنر در بیماران حامل این فنر هاى شریانى مواجه است. بدین منظور یک وسیله کوچک و ظریفى طراحى شده است که بلاک یا گرفتگى شریان قلب را پس مى زند به نحوى که رگها همیشه باز نگه داشته مى شوند .

درمان با پرتو گاما اولین سیستم پرتو درمانى درون شریانى (درون رگى ) براى ضایعات تا 45 میلیمترى معرفى شده در آمریکا است که توسط اداره کل غذا و دارو براى رفع این نوع مشکل تایید شده است .

براکى تراپى(brachy therapy) - آکا

این روش کاربردهاى بسیار متعددى ،امروزه در علم و تکنولوژیکى پزشکى به نام روشهاى برک ترابى یا درمان رادیو ایزوتوپى نزدیک به عضو پیدا کرده است . 

چه نوع دستگاهی در این روش بکار می رود؟

مطابق شکل زیر یک  دستگاه رساننده کار براکی تراپی را انجام می دهد که در آن ماده رادیواکتیو در یک ابزار رساننده مانند یک سوزن قرار گرفته و در محل تومور جاسازی می شود سپس در حالیکه میزان آن توسط دستگاه اندازه گیری می شود به تومور تزریق می شود در این حالت تومور متورم می شود بلافاصله بعد از آن جریان رادیواکتیو قطع می شود CT اسکن ها و یا اشعه X می توانند برای هرچه بهتر جاگذاری شدن مواد رادیواکتیو به کار روند. کامپیوتری هم برای اندازه گیری زمان لازم برای رساندن دوز صحیح رادیواکتیوبه تومور به کار می رود.

براکى تراپى(brachy therapy) - آکا

نویسنده:مژده اصولی

براکى تراپى(brachy therapy) - آکا

رادیو ایزو توپها

ایزوتوپها با عدد جرمی آنها مشخص می شوند. حتی در حالت پایه بسیاری از ایزوتوپها ناپایدارند که ایزوتوپهای ناپایدار را رادیوایزوتوپ میگویند.
براکى تراپى(brachy therapy) - آکا

پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای شاخه ای از پزشکی, پرتونگاری, و فیزیک پزشکی است که از خواص هسته ای مواد (مثل رادیوایزوتوپ ها) در تشخیص و درمان عارضه های پزشکی استفاده می کند.
براکى تراپى(brachy therapy) - آکا

روشهای Spect و PET در پزشکی هسته...

در این مقاله به بررسی دو روش مهم در پزشکی هسته ای می پردازیم.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات