پرتو فراورى عبارت است از استفاده از منابع پرتو زا با انرژى زیاد در مقیاس صنعتى که بر مبناى توانایى و ویژگى هاى این منابع در تولید عوامل واکنش گر در مواد مورد فرآورى اقدام مورد نظر معمول مى گردد .این کاربردها بیشتر شامل پرتودهى مواد غذایى ، سترون کردن محصولان پزشکى ، ضد عفونى کردن مواد بهداشتى ،کنترل ویا ریشه کنى حشرات موذى ،بهبود کیفیت پلاستیک ها ، کمپوزیت ها شامل پلیمراسیون ،کراسلینک و تخریب در پلاستیک ها ،عایق ها و کابل ها ،رنگ ها ، تایر ها وسایر ابزار اتومبیل مى گردد. پرتو گاما در واقع مانند خیلى از پرتوهاى دیگر نوعی از انرژى الکترو مغناطیس حساب مى شود . پرتو گاما ، اشعه ایکس، ماوراء بنفش مرئى (نور) ، مادون قرمز ، ، امواج دیگر یا کهموج(میکروویو) ، امواج رادیویى و تلوزیونى همه از فرم هاى تابش یا انرژى الکترو مغناطیس هستند . تنها وجه متمایز بین تمام این فرم ها ، فقط میزان یا مقدار انرژى است که هر یک از این امواج یا پرتو ها با خود حمل مى کنند.

فرآورى پرتو ها مدتها است که به صورت عمومى وتجارى مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از کبالت _60 براى پرتو گاما ، باریکه هاى الکترونى ، اشعه ایکس براى سترون سازى وسایل ، سرنگها، دستکشها، و لباسهاى اطاق عمل با استفاده از تکنیکهاى پرتو فراورى انجام مى شود . در صنایع براى نگهدارى طولانى مدت محصولات غذایى ، دارویى،آرایشى ، بهداشتى،از پرتو فراورى بهره گرفته مى شود .

کاربردهاى پرتو فرآورى

• سترون سازى محصولات پزشکى ،غذایى و بهداشتى در بسته بندى ها و موادپسمان از طریق حذف باکترى ها و میکرب ها

• حشره زدایى و حذف جانوران موذى از محصولات کشاورزى

• فرآورى مواد پلیمرى جهت بهبود خواص فیزیکى و مکانیکى

مزایاى کاربرد هاى پرتو فرآورى در مقایسه با روشهاى دیگر عبارتند از :

• قابلیت تنظیم دقیق دز و قدرت نفوذ پرتو گاما در مواد مورد نظر

• امکان توزیع یکنواخت دز در فرآیند سترون سازى

• کنترل ساده روش پرتو فرآورى (آزمایشهاى میکروبیولوژى و دزیمترى)

• قابلیت سترون سازى شده محصولات بسته بندى شده با پوششهاى مختلف

• سرعت و امکان استفاده محصول بلافاصله پس از فرآیند

• بررسى قابلیت هاى انعطاف کاربرى سیستم (چشمه)

• مکانیسم ذاتى کشندگى میکرو ارگانیسمها، توسط پرتو ها بدون ایجاد پسمان ویا پرتوزدایى

• بررسى اقتصادى بودن فرآیند

انرژی هسته ای

مکانیسم پرتو فرآورى

در پرتو فرآورى از اشعه پر نفوذ، گاما ناشى از چشمه هاى بسته پرتوزا ویا از باریکه الکترونهاى پر انرژى استفاده مى شود. این پرتوها تقریباْ با سرعت نور حرکت کرده وطى برخورد ها و بمباران اهداف، باکتری ها را در محصولات و داخل بسته بندىهاى خود از بین مى برند . بدین طریق محصولات پرتو دهى داده شده تا زمان باز کردن بسته بندى ها استریل باقى مى مانند .

پرتوهاى ایکس و گاما و باریکه هاى الکترونى عیناْ شبیه مکانیزم اثر یونیزاسیون ،محصولات را استریل مى کنند . تنها تفاوت بین پرتودهى با الکترونها و سایر روشهاى پرتودهى در عمق نفوذ آنها است . از آنجاییکه الکترونها داراى جرم و بار هستند ،لذا عمق نفوذ انها بسیار کمتر از پرتوهاى گاما یا ایکس فاقد بار الکتریکى و تقریباْ بدون جرم هستند . به عنوان مثال در این فرآیند عمریال ماده مورد فرآورى بین 8 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر مى تواند متفاوت باشد . بر این اساس در کاربرد باریکه هاى الکترونى لازم است محدودیتهایى را در مورد اندازه و ابعاد جعبه هاى محصول رعایت نمود در حالیکه با اشعه گاما مى توان محصولات با چگالى ویا حجم بیشتر را نیز پرتو دهى کرد.

انرژى حمل شده در پرتو ها، یا باریکه الکترونها به اتمهاى محصول مورد تابش توسط برخورد این پرتو ها یا الکترونها با ماده ، منتقل مى شود. در اثر این تصادم ها ، اتمها ، الکترونهاى پیوندى خود را از دست مى دهند که اصطلاحاْ به آن یونیزاسیون گفته مى شود. همین فرآیند است که نتیجه آن عدم تقسیم سلولى و تخریب غیر قابل بازگشت تداوم زندگى از نظر ساختار شیمیایى ارگانیسم هاى زنده مى شود.

در واقع مبناى عمل پرتو فرآورى توانایى تولید زیاد کاتیونها ، آنیونها، رادیکالهاى آزاد وعوامل واکنش گر مى باشد .طى این فرایند واکنشهاى بسیار متعدد ومتنوع اتفاق مى افتد که برخی از آنها نظیر واکنشهاى زیر مى باشد:

 پلیمریزاسیون       3c2H------------>C6H6 

رادیکال آزاد             H2O----------->H+OH  

رادیکال آزاد             CH4--------->H0+CH4

رادیو لیز                  2NH3--------->N2+3H2

لازم به ذکر است که چشمه هاى پرتو گاما مانند نور معمولى از درون لامپهاى بسته شده به بیرون درخشش مى کنند ،این پرتو ها نیز از درون لوله یا محفظه فلزى کاملاْ بسته شده ،به بیرون نفوذ مى کنند ، ولى نحوه پخش پرتوها در محیط مورد نظر بستگى به شکل هندسى چشمه هاو آرایش آنها دارد. بسته بندى هاى این چشمه ها دولایه بوده و به نحوى است که قابلیت استفاده آن در عمر مفیدش کاملاْ میسر باشد. پرتودهى چشمه هاى رادیو اکتیو بر خلاف لامپهاى نور مرئى، براى چشم انسان غیر مرئى است، ولى بسیار نفوذ پذیر است. لذا در زمانهایى که از آن استفاده نمى شود مى بایست کاملاْ تحت حفاظ مناسب مثل آب، بتون یا سرب قرار گیرد. چشمه هاى پرتو زا باز هم بر خلاف لامپ نور مریى به نیرویى که از خارج به آن وارد شوند نیاز ندارد ولى به تدریج قدرت تشعشع یا درخشش غیر مریى آن با گذشت زمان کاهش مى یابد. به عنوان مثال پرتوزایى یک چشمه جدید کبالت، پس از 5.3 سال به نصف مقدار اولیه کاهش میابد.

معمولاْ با نصب و تغییر رنگ شاخص پرتو دیدگى روى محصول مورد پرتو فرآورى ، انجام فرآیند، روى آن مشخص مىشود تغییر رنگ البته نشان دهنده کیفیت فرآیند ، محسوب نمى گردد.    

 

نویسنده:مژده  اصولی

انرژی هسته ای

چاقوی گاما

چاقوى گاما وسیله اى است شبیه کلاه خود که به وسیله آن مغز بیمار ، پرتو هایى به شدت کانونى شده را از

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات