آکاایران: بیگ بنگ: سحابی سراسب در نور فروسرخ کاملأ متفاوت به نظر می رسد. در نور مرئی، غبارِ منعکس شده از سحابی به نظر آبی رنگ و شبیه سر اسب است. هرچند، در نور فروسرخ، مارپیچ پیچیده ای از رشته ها، گارها و پیله هایی از گاز و غبار درخشان ظاهر می شود و حتی شناسایی نماد اسب را دشوار می سازد.

سحابی سراسب آبی در نور فروسرخ

آکاایران: سحابی سراسب آبی در نور فروسرخ

این عکس برجسته از این سحابی در سه رنگ فروسرخ (R=22، G=12 و B=4.6 میکرون) از داده های کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان وسیع ناسا(WISE) ساخته شده است. این سحابی، IC 4592 نامیده می شود و تقریبأ ۴۰ سال نوری وسعت دارد و در فاصلۀ ۴۰۰ سال نوری از زمین به سمت صورت فلکی کژدم در امتداد صفحه کهکشان راه شیری واقع شده است. IC 4592 کم نورتر است اما منطقۀ وسیع تری را نسبت به سحابی معروف سر اسب در صورت فلکی شکارچی پوشش می دهد. ستاره ای که در اینجا می درخشد و غبار را حرارت می دهد نو عقرب نو کژدم(Nu Scorpii) نام دارد که بصورت یک ستارۀ زرد رنگ در سمت ِ چپ عکس دیده می شود.

سایت علمی بیگ بنگ /

.

منبع : bigbangpage.com

تبلیغات