آکاایران: بیگ بنگ: چه چیزی این رشته ها را به این کهکشان متصل کرده؟ این رشته ها در کهکشان NGC 1275 باقی می مانند گرچه آشفتگی ناشی از برخوردهای کهکشانی باید آنها را نابود کند. کهکشان فعال NGC 1275 در واقع عضو مرکزی و اصلی خوشۀ کهکشانی بزرگ و نسبتا نزدیک برساوش است.

به گزارش آکاایران:

رشته های کهکشان فعال 1275 NGC -آکا

رشته های کهکشان فعال 1275 NGC -آکارشته های کهکشان فعال 1275 NGC -آکا

آکاایران: رشته های کهکشان فعال 1275 NGC

این کهکشان فعال و به ظاهر خشن با طول موج های مرئی منبع شگرف پرتوهای ایکس و تابش رادیویی است. NGC 1275 ماده را در کل کهکشان ها به هم می چسباند و در نهایت خوراک یک سیاهچالۀ فوق عظیم را در هسته ی کهکشان تامین می کند. این تصویر کامپوزیت که از داده های آرشیو تلسکوپ فضایی هابل بازسازی شده، بقایای کهکشانی و رشته های گازی درخشان را نشان می دهد که مجموعا ۲۰ هزار سال نوری گستردگی دارند. مشاهدات نشان می دهد ساختارهایی که به وسیله سیاهچاله از مرکز کهکشان بیرون رانده شده اند توسط میدان های مغناطیسی دوباره کنار یکدیگر قرار می گیرند. کهکشان NGC 1275 بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری وسعت دارد و تقریبا ۲۳۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد.

سایت علمی بیگ بنگ /

.

منبع : bigbangpage.com

تبلیغات