توسعه یک روش جهت تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی

استفاده از سیستم های جرم و فنر در روسازی راه آهن کاربردی های گسترده ای دارد. در تمامی مواردی که مشکلات و معضلات ارتعاشی ناشی از عبور قطار در مناطق مسکونی یا سایر مناطق حساس به ارتعاش مطرح می شود، طراحی سیستم روسازی حمل و نقل ریلی به صورت یک سیستم دینامیکی فنر بندی شده (سیستم جرم و فنر) همواره به عنوان گزینه ای ارجح مطرح است.

استفاده از سیستم های جرم و فنر

تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی" src=" https://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/a-da/da1/S-176.jpg" alt="توسعه یک روش جهت تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی" />

>

 تحلیل سازه ای دال سیستم های جرم و فنر با استفاده از نرم افزارهای المان محدود رایج در مسایل تحلیل و طراحی سازه ها با دقت قابل قبولی امکان پذیر است.

با این حال همواره بهره گیری از یک روش ساده و در عین حال دقیق آیین نامه ای جهت تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی انواع سیستم های جرم و فنر روسازی موضوع بحث بوده است. افزون بر این ایجاد سازگاری بین معیارهای عملکردی و ارتعاشی روسازی بتنی خطوط ریلی در راستای نیل به خطی بادوام و پایدار، تحت نیروهای دینامیکی بهره برداری، موضوع حائز اهمیتی است که در طراحی سازه تمامی خطوط ریلی که در مناطق شهری و پر ترافیک به ارایه خدمت می پردازند، باید مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق روشی ساده و در عین حال کارآمد جهت تحلیل سیستم های جرم و فنر روسازی راه آهن ارایه می شود و کاربرد آن در تحلیل روسازی یک خط ریلی سبک شهری نشان داده می شود.
  
 
پایگاه اطلاعات علمی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش مقالات صنایع سایت آکاایران

Notice: Undefined index: mobile in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/elmi/includes/content.php on line 335
تبلیغات