آکاایران: بدن انسان در واقع از مواد مختلفی تشکیل شده است که جنس، مقاومت و ترکیب هر کدام از آن ها با هم متفاوت بوده و این باعث می شود پس از مرگ با سرعت های مختلفی تجزیه شوند. همچنین سرعت تجزیه شدن وابستگی بسیار زیادی به نحوه ی مرگ و شرایط محیطی دارد. در واقع حدود ۴ ماه طول می کشد که همه ی بافت های نرم بدن یک انسان مرده در دمای ۱۰ درجه ی سانتیگراد تجزیه شوند و اسکلت آن باقی بماند. همچنین بسته به شرایط (حیوانات، دما، میزان اسیدی بودن خاک، مواجهه با هوا و …) اسکلت انسان می تواند یک تا چند سال باقی بماند.

بدن مرده انسان

چقدر طول می کشد بدن یک انسان مرده تجزیه شود؟ |

چقدر طول می کشد بدن یک انسان مرده تجزیه شود؟

آکاایران: چقدر طول می کشد بدن یک انسان مرده تجزیه شود؟ |

>

What happens to your body after you die?

.

منبع :

درجه سانتیگراد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بدن مرده انسان

گردآوری توسط بخش مقالات شیمی سایت آکاایران
تبلیغات