نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها

نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها

نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنهانگاهی

آکاایران: نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها

آکاایران: نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 146-188

چکیده :

رجز نوعی شعر است که سلحشوران و پهلوانان در آغاز نبرد می خواندند و اغراض متعدّدی از بیان آن داشتند. در روز عاشورا نیز یاران حضرت سیّدالشهداء(ع) و خود آن بزرگوار با رجزهایی به نبرد پرداخته اند که در کتب مقاتل نقل شده است. مقاله حاضر نگاهی گذرا به این اشعار و محتوای آن ها دارد.

کلیدواژه های مقاله :رجز، عاشورا، اصحاب عاشورا، امام حسین(ع)
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات