منش فروتنانه شیعیان واقعى

منش فروتنانه شیعیان واقعى

منش فروتنانه شیعیان واقعىمنش

آکاایران: منش فروتنانه شیعیان واقعى

,منش,فروتنانه,شیعیان,اخلاق و عرفان اسلامی

فروتنانه

منش فروتنانه شیعیان واقعى

مقالات

منش فروتنانه شیعیان واقعى

شیعیان

آکاایران: منش فروتنانه شیعیان واقعى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 224 / صفحه 5-12

چکیده :

این مقاله به شرح کلام امیرمؤمنان على علیه السلام پیرامون ویژگى هاى ارزشمند شیعیان واقعى و پرهیزکاران مى پردازد. تواضع و منش فروتنانه مشى شیعیان واقعى است. روحیه استکبارى و فخرفروشى زیبنده شیعیان نیست. پیامبران آمده اند تا روح استکبارى را از ما بزدایند و ما را بنده خالص خدا کنند. ازاین رو، تواضع در اسلام مطلوب و در معارف دینى جایگاه بلندى دارد. نباید از نعمت هاى خداوند مغرور و سرمست شد. تواضع و فروتنى ازجمله ارزش هاى متعالى در بینش توحیدى است که ما را به بندگى خدا مى رساند. تکبر، غرور و روحیه استکبارى دامى است که شیطان آن را گسترانده تا ما را از بندگى خدا بازدارد؛ روحیه اى که موجب شد شیطان از درگاه خداى متعال رانده شود.

کلیدواژه های مقاله :تکبر، روحیه استکبارى، فروتنى، تواضع
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات