مشروعیت زنجیر زنی در عزاداری حسینی

 مشروعیت زنجیر زنی در عزاداری حسینی          

از سنتهاى عزادارى در ایران است،در پاکستان و هندوستان نیز این شیوه از دیرباز رواج داشته است.مجموعه‏اى از حلقه‏هاى ریز متصل به هم که به دسته‏اى چوبى یا فلزى‏وصل مى‏شود«زنجیر»نام دارد و آن را در ایام عاشورا، بصورت دسته جمعى و درهیاتهاى عزادارى،همراه با نوحه خوانى،بر پشت مى‏زنند و گاهى جاى آن کبود یامجروح مى‏شود.غالبا این مراسم با سنج همراه است...

 مشروعیت زنجیر زنی در عزاداری حسینی

مشروعیت زنجیر زنی در عزاداری حسینی - آکاایران

این شیوه عزادارى که اغلب همراه با خون آمدن از پشت زنجیر زنان است،بویژه در برخى مناطق و ملتها که تیغهایى هم به زنجیرها مى‏بستند،در گذشته چون در دید برخى‏ غیر مسلمانان تاثیر سوء داشت،برخى علما به حرمت زنجیر زدن و قمه زدن و خون ازسر و پشت‏خویش جارى کردن فتوا دادند.
در مقابل آنان نیز علماى دیگرى در پاسخ به‏استفتاهاى مردم، حکم به جواز دادند.این مساله،بارها در گذشته منشا کشمکشهاى‏مذهبى گشته است.از جمله آیة الله سید ابو الحسن اصفهانى فتوا به حرمت داد و سیدمحسن امین از او انتقاد کرد و این مساله به مطبوعات و مجلات آن روزگار کشیده شد (1) واز آن پس بازار استفتاء و افتاء داغ شد و مجموعه‏هایى نیز که حاوى این نظرات فقهى بود،منتشر گردید.نظیر آن سبت‏به قمه زنى هم در تاریخ معاصر وجود دارد.
منبع:سایت عاشورا
ویرایش و تلخیص:آکاایران
 

تبلیغات