13 6 ـ 3 - آمیزش جنسی (بهداشت | آداب)

13 6 ـ 3 - آمیزش جنسی (بهداشت

آکاایران: 13 6 ـ 3

آکاایران: 13 / 6 ـ 3

آنچه براى درمان ریزش قطره قطره پیشاب ، سودمند است

۱۰۱۶.طبّ الأئمّة علیهم السلامـ به نقل از ابوبصیر: عَمْرو اَفْرَق به امام باقر علیه السلام از ریزش قطره قطره پیشاب ، اظهار ناراحتى کرد .
فرمود : «هزارْ اسپند بردار و شش بار با آب سرد و یک بار هم با آب گرم بشوى . سپس ، باید آن را در سایه خشک کرد ، آن گاه قدرى روغن خالص یاسمین بدان درآمیخت و آن گاه ، سفوفى از آن در حالت ناشتا خورد . به اذن خداوند متعال ، ریزش پیشاب را قطع خواهد کرد» .

ر. ک : ج2 ، ص 415 ، ح 1900.

13 / 6 ـ 4

آنچه براى درمان احساس درد به هنگام دفعِ پیشاب ، سودمند است

۱۰۱۷.مکارم الأخلاقـ به نقل از فضل: به امام صادق علیه السلام اظهار کردم که در هنگام ادرار کردن با سختى رویاروى مى شوم .
فرمود : «در آخر شب ، قدرى شونیز استعمال کن» .

13 / 7

بهداشت آمیزش

13 / 7 ـ 1

آنچه باید عروس را در هفته اوّلش از آن باز داشت

۱۰۱۸.کتاب من لا یحضره الفقیهـ به نقل از ابوسعید خُدْرى: پیامبر خدا ، به على بن ابى طالب سفارش کرد و به او فرمود : «اى على! عروس را در هفته اوّلش از شیر ، سرکه ، گشنیز ، سیب تُرش ، از این چهار چیز ، باز بدار» .
على علیه السلام پرسید : اى پیامبر خدا ! براى چه او را از این چیزها باز بدارم؟
فرمود : «زیرا از این چهار چیز ، زهدان سِتَروَن و سرد مى شود . . .» .
على علیه السلام [دیگر بار] پرسید : اى پیامبر خدا ، امّا از این میان ، از سرکه چرا باز داشته مى شود؟
فرمود : «اگر در حالى که سرکه خورده است ، عادت ماهانه شود ، هرگز کامل پاک نگردد ، گشنیز هم حیض را در شکم وى برمى انگیزانَد و زادن را بر او سخت مى سازد . سیب تُرش نیز حیض شدن او را قطع مى کند و این عارضه براى وى یک بیمارى مى شود» .

صفحه از 52
درحال بروز رسانی...
.

منبع : hadith.ir

تبلیغات