شعر بی بی عالم برای عزاداری حسین ع

شعر بی بی عالم برای عزاداری حسین ع           

دارالسلام مرحوم نوری جلد یک صفحه دویست و چهارده از امالی مفید نیشابوری نقل شده :
خانم و مخدره ای که نوحه گر و مداحه بنام زره بوده که درتمام مجالس زنانه شرکت میکرده و اقامه عزاداری حضرت سیدالشهداء اباعبداللّه الحسین ع را برپا می نموده و خانم خوب و جلسه ای و اهل تقوی بوده و مخدرات دیگر را تشویق به عزاداری و گریه مینموده خلاصه برای عزاداری اهل بیت هرکاری که از دستش برمی آمده انجام میداده...

شعر بی بی عالم برای عزاداری حسین ع

شعر بی بی عالم برای عزاداری حسین ع - آکاایران

یکشب که بعد از جلسات به منزلش برمیگردد باحال خسته به بستر می رود و بخواب می رود.
یکوقت در عالم خواب می بیند که مشرف شد محضر مقدس بی بی عالم فاطمه زهرا سلام اللّه علیها حضرت بی بی نزد قبر مقدس حضرت سید الشهداء ع نشسته و گریه و زاری می کند.
و بعد با چشم گریان روبه این مخدره عنایت فرموده و می فرماید ای زره درمجالس عزای فرزند دلبندم سیدالشهداء ع این اشعار را بخوان .
ایها العینان فیضا واستهلا لاتغیضا وابکیا بالطف میتا ترک الصدر و ضیضا لم امرضه قتیلا لا و لا کان مریضا یعنی : ای دو چشمان وای دودیده من اشک بسیار از چشم و دیده اشکبار بریزید، زیاد گریه کنید، و باشک کم اکتفا نکنید، و گریه کنید بر آنشهیدی که در زمین کربلا افتاده و سینه اش زیر سم اسبها شکسته شده است مریض نبود و از دار دنیا رفته است یعنی نه مریض ااز دنیا رفت بلکه او را کشتند. 
 منبع:سایت عاشورا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش امامت سایت آکاایران
تبلیغات