جسم یا روح؟ مسأله این است!

معراج

مسجد الحرام

در مقالات قبلی به بررسی معراج پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان یکی از مباحث اعتقادی مهم پرداختیم. و درباره ی کیفیت این معراج ، آراء مفسران و اندیشمندان اسلامی را مورد کاوش قرار دادیم. بر این اساس معلوم شد که این موضوع یعنی معراج پیامبر قابل انکار نیست و آیات و روایات اسلامی دلالت صریح بر وقوع آن دارند. همچنین نمی تواند معراج پیامبر (صلی الله علیه و آله) به دلایل عقلی و نقلی در خواب اتفاق افتاده باشد و رۆیای صادقه ای باشد. بلکه این مسأله در بیداری پیامبر اتفاق افتاده است و پیامبر در حالت بیداری به آسمانها عروج کرده اند. حال در این مقاله به نحوه ی عروج پیامبر (جسمانی و روحانی) در این سفر می پردازیم.

 

معراج معراج

روحانی

دلایل موافقان معراج جسم یا روح؟ مسأله این است!

معراج

کسى که از نظر رفتار، نقصها و کمبودهایى داشته باشد گفتارش هم تأثیر مطلوب را نمى‌بخشد. پس هنگامى هدف الهى از بعثت پیامبران بعنوان مربیان جامعه، بطور کامل تحقق مى‌یابد که ایشان از هرگونه لغزشى در گفتار و کردارشان مصون باشند.
جسم یا روح؟ مسأله این است!

جسم

آیا اعتقاد به عصمت در ادیان دیگر نیز وجود...

مسیحیّت، افزون بر آنکه مسیح «ع» را معصوم و بدون نقص مى داند، عصمت افراد دیگرى همچون نویسندگان کتاب مقدّس را نیز مى پذیرد .
جسم یا روح؟ مسأله این است!

روح

لزوم بعثت پیامبران

تـکـمـیـل ، اصـلاح و تـغـیـیـر قـوانـیـن وضـع شـده از سـوى بـشـر، بـهـتـریـن دلیل بر ناتوانى آدمى در تشخیص شایسته و بایسته مفاسد و مصالح جامعه بشرى است .بـنـابـرایـن ، فـروغ هـدایـت عـقـل و شـعـاع دانش بشرى ، آن قدر توانایى ندارد که همه نشیب و فرازهاى راه
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات