ابراهیم - قسمت اول؛ ابرمرد

داستان یک ابرمرد

قسمت اول

مقدمه:

بسم الله الرحمن الرحیم

ستایش خدایی را که توفیق یار ما فرمود تا  از این سو و آن سو کلماتی را گرد هم آوریم و جمع پریشانی در ثنای مولایمان، دوست خدا، ابراهیم پیامبر که درود یزدان همواره بر او باد  بیاراییم، باشد تا این دانه دهان مور، تحفه ای باشد مقبول و پیش کش بانی بیت الله المعمور.

اما آنچه شایان ذکر است، این است که این نوشتار، در حقیقت، مجموعه ای است از پراکنده های کتب، پیرامون حضرت ابراهیم که این ذره بی مقدار  گرد هم آورده‌ام  تا دوستارانی که این مقال، در دسترسشان قرار می گیرد، هاله ای از زندگی آن پیامبر بزرگ الهی را دریابند، بنابراین برخی مطالب آن ممکن است از کتابهایی آمده باشدکه چندان مورد اعتنا نباشند، اما ، برای آشنایی گذرا  با سیره و زندگی این پیامبر بزرگ الهی، مناسب است  و مطلب دیگر آن است که؛ آیاتی که از قرآن مجید در این نوشتار ترجمه شده است، در برخی از مواضع، عیناً ترجمه آن آیات نیست، بلکه  بیانگر مضمون آیات است.

آقامیری - تبیان

ابراهیم - قسمت اول؛ ابرمرد

حضرت ابراهیم

داستان یک ابراهیم - قسمت اول؛ ابرمرد

ابراهیم

من و آرزو!

من برای رسیدن به آرزو هر کاری کردم. اصلا ببینم! آرزوی تو کیست؟ اصلا تو کسی را داری که برایش له له بزمی؟ فقط این را بگویم که بعد از سی شب که پیشش بودم، مرا ده شب دیگر هم در آغوش خود نگه داشت! من به آرزویم رسیده بودم!
ابراهیم - قسمت اول؛ ابرمرد

ابر مرد

با گل ها به آرامی رفتار کن!

گرده افشانی گل سوسن می تواند سبب ایجاد لکه برروی لباس و مبلمان شود، به همین دلیل پیش از اینکه آن را با گل های دیگر در داخل گلدان قرار دهید، سعی کنید نرینگی آن را با دستمال به آرامی پا ک کنید. این کار را باید هرچند روز یک بار انجام دهید.
ابراهیم - قسمت اول؛ ابرمرد

ShetabDownload: Iranian TV Series...

ShetabDownload is a grade B download ...
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات