آیا نبوت تبعیض است؟!
نبوت

ظرافت

این سوال همواره مطرح است که آیا مقام نبوت به افرادی خاص اختصاص دارد ؟ و اگر چنین است آیا این اختصاص یک نوع تبعیض نیست ؟

در پاسخ این سۆال گفته شده است : آفرینش آمیخته با نظام صحیح ، چنین تفاوتی را ایجاب می کند، مثلاً بدن انسان ، آفرینشی منظم است و برای تأمین این نظام ، تفاوت هایی در میان اعضا باید باشد. اگر تمام سلول های بدن انسان ، به ظرافت سلول های شبکیه ی چشم و یا به تحرک سلول های قلب باشند، سازمان بدن به هم می ریزد؛ باید سلول هایی همچون مغز در بدن باشندو رهبری عضلات و اعضای بدن را به عهده بگیرند. هیچ کس نمی تواند بگوید چرا همه ی بدن مغز نیست و یا مثلاً چرا در یک گیاه همه ی سلول ها به ظرافت و لطافت و زیبایی گلبرگ ها نمی باشند؛ زیرا چنین وضعی ساختمان گیاه را به کلی دست‌خوش فنا و نیستی می کند.

اگر افرادی به منصب خطیر نبوت گمارده نشوند، بشر از وحی محروم می شود و با محرومیت از وحی ، تشخیص راه صحیح و وظایف فردی واجتماعی میسر نخواهد بود؛ در نتیجه هدف آفرینش که رسیدن به کمال است ،محقق نخواهد شد و این نقض غرض است

نکته ی قابل توجه این جا است که این امتیاز ذاتی که برای ایجاد یک سازمان منظم ، نهایت لزوم را دارد، ساده نیست ، بلکه توأم با مسئولیت عظیم به اندازه ی این امتیاز می باشد. وجود این مسئولیت سنگین ، تعادل کفه های ترازوی خلقت آن ها را تأمین خواهد کرد؛ یعنی به همان نسبت که پیامبران و رهبران بشر امتیاز دارند، مسئولیت نیز دارند.(1)

اگر ضرورت بعثت انبیا ثابت شد، طبیعی است لزوم نبی و انسان کامل نیز ثابت خواهد شد. اگر افرادی به منصب خطیر نبوت گمارده نشوند، بشر از وحی محروم می شود و با محرومیت از وحی ، تشخیص راه صحیح و وظایف فردی واجتماعی میسر نخواهد بود؛ در نتیجه هدف آفرینش که رسیدن به کمال است ،محقق نخواهد شد و این نقض غرض است .

 

پى نوشت:

 1. تفسیر نمونه ، ج 2 ص 389 با تلخیص

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات