ائمه اطهار(علیهم السلام) چگونه معصوم شدند؟!

عصمت

ائمه اطهار

ازجمله اعتقادات درباره ی امامت و نبوت و به طورکلی معصومین (علیهم السلام) موضوع عصمت ایشان است. سخنان بسیاری در این رابطه گفته شده است اما به راستی معصومین (علیهم السلام) چگونه موفق به کسب ملکه ی عصمت می شوند؟ آیااز جانب پروردگار نیز برایشان کمکی است تا بتوانند این ملکه را کسب نمایند؟!

,معصوم,عصمت,گناه,نبوت

معصومین

اشتباه چیست؟!

اشتباه یعنی مشتبهه شدن امری به انسان به طوری که میان حقیقت و غیر حقیقت خطا کند و این ها را با هم اشتباه نماید. ائمه اطهار

اشتباه

عصمت مقامى نیست که در انحصار انبیا و ائمه قرار داشته، دست سایر انسانها از رسیدن به آن کوتاه باشد; بلکه دیگران نیز مى توانند به برخى از مراتب عصمت، یعنى عصمت از گناه، دست یابند. کم نبوده اند
ائمه اطهار

معصوم

راه هاى شناخت پیامبران الهى (2)

وقتى پیامبر یا پـیـامـبـرانى ، شخصى را پس از خود به پیامبرى معرفى کنند و خصوصیاتش را بازگویند و دیـگـر جـاى هیچ شبهه اى نماند، حجت تمام است و نبوّت او ثابت مى شود؛ مانند بشارت حضرت موسى و عیسى (ع )بر نبوّت رسول اکرم (ص )
ائمه اطهار

عصمت

بررسی حوزه معنایی نبی، رسول و امام

نبی از نظر مصداق (و نه از نظر مفهوم) اعم از رسول است، یعنی همه پیامبران دارای مقام نبوّت بوده¬اند ولی مقام رسالت، اختصاص به گروهی از ایشان داشته
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات