آخرین سخن پیامبران
آخرین سخن پیامبران

پیامبران

مسأله ای‏ در زمینه بعثت پیامبران مطرح است و آن اینکه هدف اصلی از مبعوث شدن پیامبران و به اصطلاح‏ منظور نهایى از ارسال رسل و انزال کتب چیست؟ آخرین سخن پیامبران کدام‏ است؟ ممکن است گفته شود هدف اصلى، هدایت مردم، سعادت مردم، نجات‏ مردم، خیر و صلاح و فلاح مردم است. شک نیست که پیامبران براى هدایت مردم به راه راست و براى سعادت و نجات مردم و خیر و صلاح و فلاح مردم مبعوث شده اند سخن در این نیست، سخن در این است که این راه راست به چه مقصود نهایى منتهى می‏شود؟ سعادت مردم از نظر این مکتب در چیست؟ در این مکتب چه نوع اسارتها براى بشر تشخیص داده شده که مى‏خواهد مردم را از آن گرفتاریها نجات دهد؟ این مکتب، خیر و صلاح و فلاح نهایى را در چه چیز مى‏داند؟

در قرآن کریم ضمن اینکه به همه این معانى اشاره یا تصریح شده، دو معنى‏ و دو مفهوم مشخص ذکر شده که مى‏رساند هدف اصلى، این دو امر است، یعنى‏ همه تعلیمات پیامبران مقدمه ای است براى این دو امر آن دو امر عبارت‏ است از: شناختن خدا و نزدیک شدن به او، و دیگر برقرارى عدل و قسط در جامعه بشری. همه پیامبران الهى که از طرف خداى متعال در میان بشر مبعوث شده‏اند ، براى دو هدف اساسى بوده است . یکى بر قرارى ارتباط صحیح میان بنده و خالق خودش ، میان بنده و خدا است ، و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر موجودى غیر از خالق خودش که در کلمه طیبه " لا اله‏ الا الله " خلاصه مى‏شود . و دیگرى برقرارى روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر، بعضى‏ با بعضى دیگر ، بر اساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است .

قرآن کریم ، این دو مطلب را به عنوان دو هدف براى انبیاء ، در کمال‏ صراحت ذکر کرده است.راجع به هدف اول ، قرآن کریم درباره خاتم الانبیاء می‏فرماید:

« یا ایها النبى انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله‏ باذنه و سراجا منیرا » ( احزاب/45و46 ). اى پیامبر! ما ترا گواه ( گواه امت ) و نوید دهنده و اعلام خطر کننده‏ و دعوت کننده به سوى خدا به اذن و رخصت خود او، و چراغى نورده‏ فرستادیم.

هدف اساسى‏ انبیاء دو چیز است: توحید و بر قرارى عدالت. اولى مربوط است به‏ ارتباط انسان با خدا ، و دومى مربوط است به ارتباط انسانها با یکدیگر

 در میان همه جنبه هایى که در این آیه آمده است، پیداست که " دعوت‏ به سوى خدا " تنها چیزى است که مى‏تواند هدف اصلى به شمار آید . از طرف دیگر درباره همه پیغمبران مى‏گوید:

 «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم‏ الناس بالقسط». . . ( حدید/25 ). ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند . . .

این آیه صریحا به پاداشتن عدل و قسط را هدف رسالت و بعثت پیامبران‏ معرفى کرده است. ببینید قرآن با چه صراحتى عنایت انبیاء و بلکه‏ مأموریت و رسالت انبیاء براى برقرارى عدل در میان بشر را بیان مى‏کند . در این آیه مى‏فرماید ما فرستادگان خودمان را با دلائل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و دستور و نوشته فرستادیم با میزان ، یعنى قوانین و مقررات عادلانه ، براى چه ؟ « لیقوم الناس بالقسط ». براى اینکه همه‏ افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان افراد بشر بر قرار گردد . بنابراین، مسئله بر قرارى عدالت ، آن هم با مقیاس بشریت ، هدف اصلى و عمومى همه انبیاء بوده است ، یعنى انبیاء  آمده‏اند، یک کار ، یک‏ وظیفه، یک مأموریت و یک رسالتى که داشته‏اند، به نص قرآن مجید عدالت بوده است .

بنابراین ، از قرآن مجید این مطلب استفاده مى شود که هدف اساسى‏ انبیاء دو چیز است : توحید و بر قرارى عدالت . اولى مربوط است به‏ ارتباط انسان با خدا، و دومى مربوط است به ارتباط انسانها با یکدیگر . دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او یعنى دعوت به توحید نظرى و توحید عملى فردى، اما اقامه عدل و قسط در جامعه یعنی‏ برقرار ساختن توحید عملى .

 

پی نوشت:

1 –سیری در سیره ائمه اطهار ، شهید مطهری ، ص 220 – 222

2- وحی و نبوت ، شهید مطهری ، ص 7 – 31

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات