آیا زنان هم پیامبر بودند؟
زن

ولایت الهی

چرا در بین پیامبران زن وجود ندارد؟ چرا در بین 124 هزار پیامبر و 14 معصوم یک نفر زن است؟ چرا زنان به مرحله نبوت و امامت نمیرسند؟ این سوالات همواره از سوی افراد زیادی خصوصا زنان پرسیده می شود . به همین منظور در مقام پاسخگوئی به آنها برآمدیم.

 

سیر کمالی یکسان زن و مرد

تردیدى نیست که مرد و زن از نظر جسمى و شرایط فیزیولوژیک با یکدیگر متفاوتند و هر یک براى انجام وظایف ویژه‏اى آفریده شده‏اند. اندام مرد براى کارهاى سخت و سنگین مناسب است و اندام زن براى کارهاى ظریف،مسۆولیت حمل فرزند، شیردادن و... . این تفاوت عین حکمت و به منظور حرکت و دوام نسل بشر است. هم‏چنین به دلیل ویژگی‏هایى که ناشى از این تفاوت است، بیشتر قهرمانان و بزرگان علم و فن و تاریخ از میان مردان برخاسته‏اند. پیامبران نیز به دلیل مسۆولیتى که بر عهده داشتند و وظیفه خطیرى که باید انجام می‏دادند، از بین مردان برگزیده شده‏اند. ولى همه اینها این شبهه را در بر ندارند که زن، نمی‏تواند به درجات عالى کمال انسانى و قرب خداوند نایل شود و همان سیرى را که برخى از مردان دارند، نداشته باشد.

نمونه‏هاى ذکر شده در قرآن، گواه این مطلب است: حضرت مریم(سلام الله علیها)، آسیه، هاجر، ساره، مادر موسى(علیه السلام) و... نمونه‏هاى این رشد و تکامل هستند که در قرآن ذکر شده‏اند. بنابراین تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد؛ بدان معنا نیست که راه کمال بر زن بسته و یا محدود است. از زاویه‏اى دیگر، باید توجه داشت که عدالت همواره مقتضى تساوى عددى، وزنى و... نیست. اگر کسى ادعا کند که چون حجم و وزن بدن زنان کمتر از مردان است، پس عدالت رعایت نشده آیا این سخن معقولى است؟ و یا گلى، هم وزن نبودن خود را با هندوانه به عنوان بی‏عدالتى مطرح سازد؟!

چون نه زن براى خدمت به مرد آفریده شده و نه مرد براى خدمت به زن؛ بلکه این دو همانند دو بال یک پرنده هستند که در کنار یکدیگر امکانات خود را در اختیار هم قرار می‏دهند تا هم خود زندگى کنند و به کمال برسند و هم ضامن بقاى نسل بشر باشد

اندام زن براى وظایف خاصى طراحى شده که آن طراحى عین عدالت است؛ چرا که متقضاى خلقت حکیمانه و مصلحت عام بشر است. در برابر این ادعا که زن براى خدمت به مرد آفریده شده می‏توان ادعا کرد که مرد نیز براى خدمت به زن آفریده شده است؛ چرا که حاصل زحمات مردان نوعاً در اختیار زنان است و آنان هستند که از یک سو در مردان انگیزه کار ایجاد می‏کنند و از سوى دیگر حاصل کار آنان را مصرف می‏کنند. پس باید از این سخن غیرمنطقى دست برداشت؛ چون نه زن براى خدمت به مرد آفریده شده و نه مرد براى خدمت به زن؛ بلکه این دو همانند دو بال یک پرنده هستند که در کنار یکدیگر امکانات خود را در اختیار هم قرار می‏دهند تا هم خود زندگى کنند و به کمال برسند و هم ضامن بقاى نسل بشر باشد.

حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی در پاسخ به سوالی پیرامون فلسفه وجود نداشتن زنان در میان پیامبران الهی، راز این مساله را چنین تشریح کرده می فرمایند.

این طور نیست که فقط یک زن معصومه داشته باشیم آن هم وجود زهرای مرضیه ‏سلام اللّه علیها باشد. ما دلیلی بر عدم عصمت بعضی از زن‌های دیگر نظیر زینب کبری و ‏حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیهما نداریم. این‌ که 124 هزار پیامبر همه مرد ‏هستند برای این است که نبوّت و رسالت، کارهای اجرایی دارد و خصوصیات بدنی و ‏جسمی مردها به گونه‌ای است که کارهای اجرایی وظیفه مردهاست. از طرف دیگر ‏پشتوانه نبوت و رسالت، مقام ولایت است. کمال انسان در آن است که بشود ولی اللّه ‏و این مقام، اختصاصی به مرد یا زن ندارد. زنان بزرگی نظیر آسیه، مریم، حضرت زهرا، ‏زینب کبری و حضرت معصومه در عالم بوده‌اند و این‌ها هر کدام با حفظ مرتبه و درجه ‏خاص خود می‌توانند به ولایت رسیده باشند.

نبوت و رسالت امر اجرایی است، این ‌که ‏زنی پیامبر نشده است برای این است که زن باید با همه افراد جامعه تماس بگیرد، در ‏جنگ و صلح فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. این کار اجرایی برای زنان دشوار است ‏این‌چنین نیست که اگر پیامبران همه از جنس مرد بودند معنایش این است که کمال ‏معنوی مخصوص مرد است، بلکه کمال معنوی مربوط به ولایت است و در ولایت الهی ‏بین زن و مرد تفاوتی نیست، زن و مرد هر دو می‌توانند ولی اللّه بشوند.‏

فرآوری: جعفری        

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات