حضرت یونس را به دریا انداختند
حضرت یونس را به دریا انداختند

ماهی

اصرار قرآن کر‌یم بر ‌ا‌ین است که انسان صالحِ سالک از ‌نظر فضا‌یل در‌حد معین نا‌یستد و بکوشد تا به بالاتر‌ین درجه راه ‌یابد. چنانکه خداوند به پیامبر اکرم‌(صلی الله علیه و آله) می‌فرما‌ید: مانند ‌حضرت یونس را به دریا انداختند

کشتی

امتیاز قوم یونس(علیه السلام) بر دیگر اقوام

در سیره‌ی‌ ‌یونس(علیه‎السلام) آزما‌یش چنین بود که خطر به قوم تبهکار نزد‌یک شد و بر قوم او سا‌یه افکند، اما پس از توسل آنان به خداوند، خطر قر‌یب الوقوع رفع گرد‌ید. هم در مورد قوم ‌یونس چنین شد
حضرت یونس را به دریا انداختند

دریا

نگاهی به زندگانی حضرت یونس (ع)

دعوت یونس(ع) به توحید آخرین هشدار یونس(ع) نزول عذاب بر قوم یونس(ع) یونس(ع) در شکم ماهی دعوت یونس(ع) به توحید در شهر نینوا و در اوج بت پرستی و در تاریکی جهل و شرک، یونس نور ایمان را شعله ور ساخت و پرچم توحید را بر کف گرفت و ...
حضرت یونس را به دریا انداختند

یونس

مبارزه حضرت یحیی با ازدواج نامشروع

حضرت یحیی قربانی روابط نامشروع «هرودیس»، پادشاه هوسباز فلسطین با یکی از محارمش شد. وی دل خود را در گرو عشقی آتشین به «هیرودیا» دختر زیبای برادرش نهاد و تصمیم به ازدواج با او گرفت. همین که خبر آن به پیامبر بزرگ خدا، حضرت یحیی(علیه السلام) رسید، آشکارا اعلا
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات