آیا علویان کافرند؟

علویان

تحریر الوسیله

در کتب تاریخ و فرق مذهبی راجع به آیا علویان کافرند؟

اهل بیت

امام هادی ـ علیه السلام ـ با شش تن از خلفای عباسی، معاصر بود که به ترتیب عبارتند از : معتصم (برادر مأمون)؛ واثق (پسر معتصم)؛ متوکل (برادر معتصم)؛ منتصر (پسر متوکل)؛ مستعین (پسر عموی منتصر) و معتز (پسر متوکل).معتصم در سال 218 ه‍ ق با مرگ مأمون به خلافت رسی
آیا علویان کافرند؟

علویان

امام رضا(ع) و تبلیغات ضدعلوی

جعل حدیث و نسبت دادن آن به ائمه اهل بیت (علیهم السلام) به منظور تخریب شخصیت آنها در میان مردم...
آیا علویان کافرند؟

رسالت

تغییر نام نصیریان به علویان

علویان معتقدند، نصیریه نامی است که از سوی دشمنان بر ایشان اطلاق شده و خود ترجیح می دهند که به نام علوی خوانده شوند. کسانى که امروزه در سوریه به عنوان نصیریه و علویون نامیده مى شوند
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات