اسلام دین موقتی است؟!

اسلام

نبوّت تبلیغی

شبهه

بعد از هر شریعتی پیغمبرانی ظهور کردند و آنها را تبلیغ و ترویج و نگهبانی کردند، اما بعد از اسلام حتی یک پیغمبر اینچنینی ظهور نکرد. اگر اسلام دینی همیشگی است پس چرا نبوّت های تبلیغی بعد از آن قطع شد؟ آیا این امر نمی تواند شاهد بر آن باشد که دین اسلام فقط  برای همان زمان بوده است؟

 

جواب:

یکی از علّت های اصلی تجدید رسالت و ظهور پیغمبران بعد از هر شریعت، تحریف و تبدیل هائی است که در تعلیمات و کتب مقدس آن شرائع رخ می داده (علتش هم آن است که بشر چند هزار سال قبل، نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان بوده است) اما کتاب قرآن که

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات