چگونه معصوم شویم؟!

عصمت

معصومین

از جمله اصول اعتقادی نبوت و امامت است که مساله ی عصمت

اکتساب

شرط اول قدم آن است که ...

بنابراین عصمت معصومین (علیهم السلام) در درجه ی اول ناشی از درک ایشان نسبت به قبح گناه است. پس از آن با احتراز ایشان از معاصی لطف و توفیقات الهی نیز شامل حالشان می شود و تقوای پرهیز از گناه در ایشان قوت می یابد: «و من یتّق الله یجعل له مخرجاً» (طلاق/ 2)

بدین ترتیب هر چه ایشان در تقوای الهی و احتراز از گناهان و معاصی موفق تر می شوند ادراک شان نسبت به آلودگی معاصی نیز افزایش یافته ملکه عصمت در وجودشان قوی تر می شود. بنابراین عصمت و خودداری از معاصی در ایشان به عنوان ویژگی بارز و واضح آنان نمود و ظهور می یابد!

 

توفیقی یا اکتسابی؟!

پس می توان گفت عصمت در معصومین (علیهم السلام) هم امری اکتسابی و هم امری توفیقی است که به نحو کامل در هر دو جریان نمود کرده است. هم چنان که در مورد سایر انسان ها چنین است که در کسب کمالات هر دو جریان اکتساب و توفیق را به دست می آورند. اساساً قانون الهی است که وقتی کسی قدم در مسیر کمال و خیر گذاشت و در راه اکتساب آن کوشید، توفیقات الهی شامل حالش می شود و با این توفیقات در مسیر کسب کمال ثابت قدم تر می شود. عصمت در معصومین(علیهم السلام) نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد که با همت و کوشش ایشان ناشی از ادراک از قبح گناه برای احتراز از آن شروع می شود و توفیقات الهی ادامه مسیر را روشن می نماید.

عصمت معصومین(علیهم السلام) در درجه ی اول ناشی از درک ایشان نسبت به قبح گناه است. پس از آن با احتراز ایشان از معاصی لطف و توفیقات الهی نیز شامل حالشان می شود و تقوای پرهیز از گناه در ایشان قوت می یابد: «و من یتّق الله یجعل له مخرجاً»

ادراک برتر!

پس برای آن که بتوانیم در مسیر الگوگیری از معصومین(علیهم السلام) ملکه ی عصمت را در خویش تقویت نماییم لازم است ادراک و شناخت خود را نسبت به گناهان و معاصی و قبح آن ها افزایش دهیم. تا جایی که دوری کردن از همه گناهان و خط قرمزهای دین برای ما همانند دوری کردن از نوشیدن جام زهر باشد! در این صورت ملکه ی عصمت در درون وجود آدمی رشد می کند و او را از همه ی شرور و آفات معاصی حفظ می نماید.

 

سخن پایانی...

«عصمت» به عنوان ویژگی بارز و مشخص همه ی معصومین (علیهم السلام) است که اعتقاد به عصمت ایشان از جمله اصول اعتقادی دینی ماست. ملکه ی عصمت در سطوح مختلفی در همه ی انسان ها وجود دارد و به نحو کامل و جامع آن در معصومین(علیهم السلام) تحقق یافته است. درجات انبیاء و امامان نیز بسته به همین ملکه ی عصمت در ایشان معین می شود. ما برای آن که بتوانیم عصمت معصومین(علیهم السلام) را الگوی خویش قرار دهیم لازم است که در شناخت گناه و سپس احتراز و دوری از آن بکوشیم تا شامل توفیقات الهی در ادامه ی مسیر کسب ملکه ی عصمت کردیم!

  ن. رادفر                   

بخش اعتقادات شیعه تبیان  

منابع و مآخذ:

1- مفردات راغب

2- المحاضرات فی الالهیات- آیت الله سبحانی

3- کشف المراد- علامه حلّی

4- الالفین- علامه حلّی

5- کتابخانه ی کلام اسلامی (نرم افزار جامع نور)

 

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات