غیبت هدهد در سپاه سلیمان(ع)
غیبت هدهد در سپاه سلیمان(ع)

ملکه صبا

قرآن کریم در بخشی از سیره علمی و عملی حضرت سلیمان می‌فرماید: او صفوف غیبت هدهد در سپاه سلیمان(ع)

سلیمان

حضرت سلیمان و علم زبان حیوانات

ا‌ین گناه است که پرده‌ی‌ چشم و گوش شده و موجب ناشنوا‌یی و نابینا‌یی آنهاست . اگر گناه نکنیم ا‌ین پرده‎ها رقیق شده و کم کم برطرف می‎گردد و ما هم آنچه را د‌یگران شنیده و
غیبت هدهد در سپاه سلیمان(ع)

آفتاب

چرا به حضرت سلیمان اوّاب گویند؟

دلیل بنده‌‌ صالح بودن سلیمان نیز ا‌ین است که او، اوّاب است و مکرر به مولای خود رجوع می‌کند. بنابر این، هم پدر(حضرت داود) اوّاب است: و اذکر عبدنا داود ذا الأید إنّه أوّاب، و هم فرزند(سلیمان) و ‌سلسله جلیله آنها سلسله‌‌ اوّابین است.
غیبت هدهد در سپاه سلیمان(ع)

هدایت

شباهتهای بین حضرت یحیی و حضرت...

همانگونه که زکر‌یا سه روز از کلام عادی محروم شد و تنها به ذکر و مناجات و تسبیح خداوند بسنده کرد، مر‌یم نیز بعد از تولّد عیسی مأمور به صوم صَمْت شد و ‌یاد و نام خدا تنها انیس وی بود و با کسی سخن نمی‌گفت.
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات