مجازات سخت برای یک نوع خنده !!
مجازات سخت برای یک نوع خنده !!

مجازات سخت برای یک نوع خنده !! -آکامجازات سخت برای یک نوع خنده !! -آکا

آکاایران: مجازات سخت برای یک نوع خنده !!

آکاایران:  فرهنگ غلط خنداندن آدم ها به هر قیمتی !…

به گزارش آکاایران: پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلى الله علیه و آله فرمودند: خنده دو قسم است خنده ای که خدا آن را دوست دارد و خنده ای است که خدا آن را دشمن دارد.

اما خنده اى که خدا آن را دوست دارد، آنست که مرد به روى برادر خویش از شوق دیدار وى لبخند زند اما خنده اى که که خداى والا آن را دشمن دارد آن است که مرد سخن خشن و ناروا گوید که بخندد یا بخندند و به سبب آن هفتاد پائیز در جهنم سرنگون رود.

متن حدیث:

الضّحک ضحکان ضحک یحبّه اللَّه و ضحک یمقته اللَّه فأمّا الضّحک الّذی یحبّه اللَّه فالرّجل یکشر فی وجه أخیه شوقا إلى رؤیته، و أمّا الضّحک الّذی یمقته اللَّه تعالى فالرّجل یتکلّم بالکلمة الجفاء و الباطل لیضحک أو یضحک یهوى بها فی جهنّم سبعین خریفا.


.

منبع :

تبلیغات