آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست,آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تفسیر,آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تعبیر

تفسیر فال حافظ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

فال حافظ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

 

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست,آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تفسیر,آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تعبیر

معنی فال حافظ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست

گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی

او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است

سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران

چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل

کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست

حافظ از معتقدان است گرامی دارش

زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

آن کسی را که بسیار دوست می داری چند صباحی از او جدا می شوی و کسی را برای درد دل نمی یابی اما ایمان به خداوند و صبر باعث می شود این جدایی را تحمل کنی. فکر نکن که دیگر آخر زمان شده باز هم نکته ها و اتفاقات بسیار خوبی پیش خواهد آمد که دل مرده ی تو را زنده می کند. به امید بخشش خداوند باش.

تفسیر فال حافظ 2:

آن کسی را که به او علاقه مندی از تو دور می شود و تو افسرده و غمگین هستی. عشق و محبت گره از مشکل تو می گشاید. با کمی تلاش و اراده می توانی به مقصود خود برسی. 

 

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست,آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تفسیر,آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تعبیر

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست تعبیر

فال حافظ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکاایران
تبلیغات