وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

 تعبیر فال حافظ وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانیحاصل از حیات ای جان این دم است تا دانیکام بخشی گردون عمر در عوض داردجهد کن که از دولت د
احمد الله علی معدله السلطان

احمد الله علی معدله السلطان

 تعبیر فال حافظ وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی احمد الله علی معدله السلطاناحمد شیخ اویس حسن ایلخانیخان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژادآن که می زیبد اگر جان جهانش خوانیدیده
دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

تعبیر فال حافظ دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز   دلم رمیده لولی​وشیست شورانگیز دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز فدای پیرهن چاک ماه رویان باد هزار جامه تقوا و خ
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

تعبیر فال حافظ ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس   ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

تعبیر فال حافظ گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس   گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس من و همصحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جها
دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

تعبیر فال حافظ دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس   دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس نسیم روضه شیراز پیک راهت بس دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خان
درد عشقی کشیده ام که مپرس

درد عشقی کشیده ام که مپرس

تعبیر فال حافظ درد عشقی کشیده ام که مپرس   درد عشقی کشیده​ام که مپرس زهر هجری چشیده​ام که مپرس گشته​ام در جهان و آخر کار دلبری برگزیده​ام که مپرس آن چنان
بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

تعبیر فال حافظ بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش   بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش زان باده که در میکده عشق فروشند ما را دو س
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

تعبیر فال حافظ اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش   اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف خانه و گرمابه و گلستان باش شکنج زلف پریشان به دست باد مده مگو که خاطر عشاق
به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش

به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش

تعبیر فال حافظ به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش   به دور لاله قدح گیر و بی​ریا می​باش به بوی گل نفسی همدم صبا می​باش نگویمت که همه ساله می پرستی کن سه ما
صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

تعبیر فال حافظ صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش   صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه تسبیح و طیلس
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

تعبیر فال حافظ باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش   باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال مرغ ز
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

تعبیر فال حافظ فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش   فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش

تعبیر فال حافظ شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش   شراب تلخ می​خواهم که مردافکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش سماط دهر دون پرور ندارد ش
خوشا شیراز و وضع بی مثالش

خوشا شیراز و وضع بی مثالش

تعبیر فال حافظ خوشا شیراز و وضع بی مثالش   خوشا شیراز و وضع بی​مثالش خداوندا نگه دار از زوالش ز رکن آباد ما صد لوحش الله که عمر خضر می​بخشد زلالش میان جع
چو برشکست صبا زلف عنبر افشانش

چو برشکست صبا زلف عنبر افشانش

تعبیر فال حافظ چو برشکست صبا زلف عنبر افشانش   چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می​کش
یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش

تعبیر فال حافظ یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش   یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش می​سپارم به تو از چشم حسود چمنش گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله د
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

تعبیر فال حافظ دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش   دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی ط
ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

تعبیر فال حافظ ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش   ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف ه
تبلیغات