راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست,راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست فال حافظ,راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست hafezdivan

فال حافظ راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 

 

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست,راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست فال حافظ,راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست hafezdivan

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

از چشم خود بپرس که ما را که می​کشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

او را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو

حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

در انجام کاری که در پیش داری درنگ و شتاب نکن. عشق و محبت و ایمان به هدف تو را بهتر و زودتر به هدف می رسانند. در امر ازدواج موفق خواهی شد.

 

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست,راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست فال حافظ,راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست hafezdivan

فال حافظ راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

اختصاصی آکاایران

fal
تبلیغات