جملات آرامش بخش (ای عفو تو شامل گناهان) -آکاجملات آرامش بخش (ای عفو تو شامل گناهان) -آکا

جملات آرامش بخش (ای عفو تو شامل گناهان) -آکاجملات آرامش بخش (ای عفو تو شامل گناهان) -آکا

آکاایران: جملات آرامش بخش (ای عفو تو شامل گناهان)

آکاایران:  

امید منى به هر دو عالم
دورم منما زخویش یک دم

.

.

.

.

.

 

اى عفو تو شامل گناهان
کوى تو پناه بى پناهان

(***(***)***(***)

بر خسته دلان شفاى دردى
محروم نکرده دردمندى

(***(***)***(***)

باز است درت بر آزمندان
اى عشق دل نیازمندان

(***(***)***(***)

جز تو که نظر به حال ما کرد
یا گوش بر این مقال ما کرد
بخشنده هر گناهى اى دوست
بر گم شدگان پناهى اى دوست

(***(***)***(***)

اى راز دل شکسته من
اى مرهم قلب خسته من

(***(***)***(***)

اى مونس من انیس جانم
اى یار و رفیق در نهانم

(***(***)***(***)

اى راه مرا چراغ روشن
آب و گل من زتست گلشن

(***(***)***(***)

امید منى به هر دو عالم
دورم منما زخویش یک دم

(***(***)***(***)

بنگر ز گنه چه تیره روزم
چون شمع به درگهت بسوزم

(***(***)***(***)

باشد که نظر کنى به حالم
بخشى به عنایتت کمالم

(***(***)***(***)

یادى زغریب بى نوا کن
از لطف, تو درد من دوا کن

(***(***)***(***)

مسکین به در تو دردمند است
دل خسته و زار و مستمند است


.

منبع :

تبلیغات