مناجات با خدا !!! - آکا

 

 

الهی!


من غلام آن معصیتم که مرا به عذر آرد...


و از آن طاعت بیزارم که مرا به عُجب آرد

الهی!


گدای تو به کار خود شادان است...


هرکه گدای تو شد در دو عالم سلطان استالهی!


چون یتیم بی پدرگریانم...


درمانده در دست خصمانم...خسته گناهانم و از خویشتن بر تاوانم...خراب عمر و مفلس روزگار..من آنم...
*خداوندا به فریادرس که از ناتوانی خود به فریادم*

مذهبی, آرامش سبز, مناجات با خدا, مناجات, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مناجات و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/doa1/2014101162022.html'>الهی نامه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مناجات و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/doa1/2014101162022.html'>مناجات نامه</a></strong>,گفتگوباخدا,صحبت با خدا مذهبی, آرامش سبز, مناجات با خدا, مناجات, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مناجات و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/doa1/2014101162022.html'>الهی نامه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مناجات و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/doa1/2014101162022.html'>مناجات نامه</a></strong>,گفتگوباخدا,صحبت با خدا

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ارتباط با خدا و ارامش

تبلیغات