عکس زن ایرانی

آیه به جهت نجات ازعکس دختر خوشگل

آکاایران: آیه به جهت نجات از

آکاایران:  گویند در شدائد و سختیها و در مهمات عظیمه قراتت ( آیه الکرسی ) دوازده مرتبه نافع است و تخلف ندارد .

.

منبع : ablimoo.com

گردآوری توسط بخش قرآن و اندیشه قرآنی سایت آکاایران
تبلیغات