.


پسری که پنجاه سال از پدر خو یش بزرگتر بود

1390/01/27

پسری که پنجاه سال از پدر خو یش بزرگتر بود


امیرمؤ منان على (ع) در میان جمعیتى سخن مى گفت. ابن الکوا ( سردسته منافقان)  خطاب به امیر المؤمنین (ع) گفت: ای علی! تو گفته اى رسول خدا(ص) فرموده ما دیدیم و شنیدیم مردى بود که سن و سالش بیشتر از پدرش بود.

پسری که پنجاه سال از پدر خو یش بزرگتر بود

پسری که پنجاه سال از پدر خو یش بزرگتر بود

روایتی از علی (ع),داستان قرآنی,سوره بقره, حبیب ابن مظاهر, طریقه خواندن نماز شکر, حدیث در مورد موفقیت, احادیث و روایات, زندگینامه حضرت علی, سینه زن, طفلان مسلم, اتفاقات اول, همسری, سخنان امام حسین زلزلہ,پسری که پنجاه سال از پدر خو یش بزرگتر بود - آکاایرانعلى (ع) فرمود: آیا این موضوع براى تو مهم است؟
او گفت: آرى! فرمود: آگاه تر از من (پیامبر) به من خبر داد حضرت عُزَیر نبی وقتى به سن پنجاه سال رسید، همسرش باردار بود، عزیز از خانه بیرون رفت و (مطابق داستان معروف که در آیه 259 سوره بقره آمده ) استخوانهاى پوسیده اى را در محلى دید و درباره معاد گفت: خدا چگونه اینها را زنده کند؟
خداوند او را به مردگان ملحق کرد، پس از صد سال او را زنده نمود (و الاغش را نیز زنده کرد) و صحنه معاد را به چشم دید و بر اطمینانش افزوده شد. وقتى به خانه برگشت، همسرش که باردار بود پسرى آورده بود و آن پسر صد سال عمر کرده بود، بنابراین آن پسر بزرگتر از پدرش که پنجاه سال داشت بود.*

قرآن و اندیشه قرآنی - تبیانمطالب مرتبط