در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد دستگیره های ایمان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل آکاایران: تا آخر،هیچ یک از شاگردان نتوانست‏به سؤالى که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستى بدهد.هر کس جوابى داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد.سؤالى که رسول اکرم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود:

«در میان دستگیره‏هاى ایمان کدام یک از همه محکمتر است؟»

دستگیره ایمان,محکمترین دستگیره ایمان,دستگیره های ایمان

محکمترین دستگیره ایمان

دستگیره ایمان

یکى از اصحاب: نماز

رسول اکرم: نه

دیگرى:زکات

رسول اکرم:نه

سومى:روزه

رسول اکرم:نه

چهارمى:حج و عمره

رسول اکرم:نه

پنجمى:جهاد

رسول اکرم:نه

عاقبت جوابى که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد،خود حضرت فرمود:

«تمام اینهایى که نام بردید کارهاى بزرگ و با فضیلتى است،ولى هیچ کدام از اینها آنکه من پرسیدم نیست.محکمترین دستگیره‏هاى ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.» *

* کافى،جلد 2،باب الحب فى الله و البغض فى الله،صفحه 25،و وسائل،جلد 2،چاپ امیر بهادر،صفحه‏497.

برگرفته از:

داستان راستان، تالیف شهید مطهری

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران

گردآوری توسط بخش قرآن و اندیشه قرآنی سایت آکاایران
دستگیره ایمان، مهمترین دستگیره ایمان

دستگیره ایمان، مهمترین دستگیره ایمان

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد دستگیره های ایمان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل تا آخر،هیچ یک از شاگردان نتوانست‏به
محکم ترین دستگیره ایمان

محکم ترین دستگیره ایمان

عشق و محبت از داشته های فطری انسان است که اگر بی جا مصرف و یا به شکل نادرست از آن استفاده شود آثار مخربی خواهد داشت که دوستی های خیابانی و پیامدهای ناگوار آن، نمونه هایی از مصرف
تبلیغات