در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد معجزه جاویدان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

معجزه جاویدان,معجزه جاویدان,چرا قرآن معجزه جاویدان است؟

چرا قرآن معجزه جاویدان است؟

معجزه جاویدان

آکاایران: پیامبر اسلام از همان ابتدای نزول آیات قرآن در مکه اقدام به تحدی نمود و از مشرکین و اعراب خواست تا اگر می توانند همانند آن را بیاورند. این تحدی جزئی از خود قرآن بوده و تا امروز نیز وجود دارد. قرآن با آیات ذیل به گونه جاوید خواسته تا اگر هر کس می تواند نمونه ای از آیاتش را  ارائه نماید:

1ـ سوره هود آیات 13 و 14 :

« می گویند این آیات را به خدا بسته ( ساختگی است ) بگو اگر راست می گوئید شما هم ده سوره ساختگی مانند آن بیاورید. و غیر از خدا هر کسی را می توانید به کمک خود دعوت کنید، و اگر این دعوت را اجابت نکردند، بدانید این آیات از طرف خداست ».

2ـ سوره یونس آیة 38 :

«می گویند بر خدا افترا بسته، بگو سوره ای همانند آن بیاورید و هر کس غیر خداوند را می توانید به یاری طلبید اگر راست می گوئید».

3ـ سوره  بقره آیات 23 و 24 :

« اگر دربارة آنچه بر بندة خود نازل کرده ایم شک و تردید دارید (لااقل) یک سوره همانند آن بیاورید، و گواهان خود را غیر از خدا بر این کار دعوت کنید. اگر راست می گوئید. اگر این کار را نکردید و هر گز نخواهید کرد، از آتش بترسید که هیزم آن بدن های مردم ( گنه کار) و سنگ هاست، که برای کافران مهیا شده است».

 قرآن با صراحت و قاطعیت دعوت به مبارزه و تحدی کرده است و میزان قاطعیت همواره نشانه ای از ایمان به هدف بوده و هر چند این ایمان بیشتر باشد ، قاطعیت نیز بیشتر خواهد بود. در آیات فوق هم مخالفان دعوت به مبارزه گردیده اند و هم مورد تحریک واقع شده اند.

عرب آن زمان به شعر و سخنوری نظر ویژه ای داشت و وقتی شاعری در یکی از مسابقات شعرگفتن که گاه و بی گاه در بین قبایل صورت می گرفت جایزه ای می برد این امر مایة افتخار قبیله وی می شد. اگر در بین قبایل اختلافاتی به وجود می آمد اول شعرای هر قبیله بودند که در مقابل یکدیگر صف آرایی می کردند و شروع به سرودن اشعاری می نمودند که هر یک قبیلة دیگری را مورد شتم و ناسزا قرار دهند و چه بسیار جنگ و خونریزی که در میان اعراب و قبایل آن ها به دلیل اشعار گفته شده  علیه همدیگر به وجود آمده است. هیچ ملتی به اندازه عرب عصر بعثت شیفته سخن نبوده و به آن توجه فوق العاده نداشته است. نامی که این قوم برای خود انتخاب کرده است به خوبی این توجه و اهمیت را می رساند.
این ها خودشان را عرب و دیگران را عجم نامیده اند و مقصودشان از این نامگذاری این بوده است که در میان جمیع ملل و اقوام فقط آن ها می توانند مقاصد شان را با گیرایی و شیوائی و روشنی بیان کنند و تنها زبان عربی است که هر معنی و منظوری را به سهولت توسط آن می توان فهمانید و دیگر اقوام از ترک و فارس و اروپایی و غیره زبانشان مبهم و نارسا و پیچیده و گنگ است. چون معنی اعراب و تعریب، فصاحت و روشنی سخن و تهذیب گفتار از غلط و زیبایی و نیکوئی بیان است و به همین نظر حرکات و سکناتی را که تلفظ صحیح حروف و الفاظ را روشن می کنند، اعراب می نامند و لفظ اعجام ضد اعراب است از عجم به معنی لکنت و ابهام و گرفتگی در سخن و اعجم به انسان گنگ و حیوانات زبان بسته گفته می شود.

حال در چنین محیطی و با چنین فرهنگی، معجزه جاوید پیامبراسلام یعنی قرآن این اعراب را به مبارزة ادبی می خواند.

 درجلد دوم کتاب حیات القلوب اسامی هفت تن از بزرگترین شاعران عرب به چشم می خورد که آنان مقارن با ظهور اسلام بوده اند و به دلیل پیروزی های مکررشان در مسابقات شعری، اشعاری از آن ها با آب طلا نوشته و به دیوار کعبه آویخته شده بود.

این هفت اثر زیبا به معلقات سبعه شهرت داشتند. این شعرای بزرگ پس از شنیدن آیاتی از قرآن نه تنها اقدام به تحدی با قرآن ننمودند بلکه در اولین فرصت اشعار خود را از دیوار خانه کعبه کندند چرا که از بودن آن درمقابل قرآن خجالت می کشیدند.

 گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران

گردآوری توسط بخش قرآن و اندیشه قرآنی سایت آکاایران
معجزه جاویدان (2) - مقام قرآن

معجزه جاویدان (2) - مقام قرآن

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد معجزه جاویدان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.  معجزه جاویدان پیامبر اسلام از همان ابتدای
معجزه جاویدان (1)-مقام قرآن

معجزه جاویدان (1)-مقام قرآن

معجزه جاودان(1)ادامه از اسلام و محمد(ص)2   گفتیم که پیامبران برای اثبات ادعای خود یعنی آن که از جانب خدا آمده‌اند و آئینی که آورده اند الهی است، لازم داشته‌اند تا با ارائ
معجزه جاویدان(4)- مقام قرآن

معجزه جاویدان(4)- مقام قرآن

معجزه جاویدان (4)ادامه از معجزه جاویدان(3)هر چند مبارزه طلبی قرآن از همان شروع نزول آیات آغاز گردیده وتاریخ به خوبی و روشنی بیانگر شکست آنانی است که در صدر اسلام در مبارزه و تحدی ب
معجزه جاویدان (5) - مقام قرآن

معجزه جاویدان (5) - مقام قرآن

معجزه جاویدان(5)ادامه از معجزه جاویدان(4)درکتاب « بنیان بی بها و قرآن» که در سال 1885 در لندن به چاپ رسیده است ، آربوتنت ( ARBOTHNOT ) می‌گوید:«از نقطه نظر ادبی، قرآن به عنوان نمون
معجزه جاویدان (6(- مقام قرآن

معجزه جاویدان (6(- مقام قرآن

ادامه از معجزه جاویدان(5)در باب اثبات اعجاز قرآن تحقیقاتی که در قرون مختلف توسط دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان انجام شده در موضوعات زیر بوده است و همان گونه که اشاره شد همواره منتج
معجزه جاویدان  (8)- مقام قرآن

معجزه جاویدان (8)- مقام قرآن

 ادامه از معجزه جاویدان (7)... در پایان این بخش جدا از مستندات تاریخی که لازمه این بحث جهت قبول محققان و پژوهش گران غیر مسلمان است به بزرگ ترین دلیل طرفداری جمع و ترتیب قرآن د
معجزه جاویدان (9) - مقام قرآن

معجزه جاویدان (9) - مقام قرآن

مقام قرآن معجزه جاویدان 9  ادامه از معجزه جاویدان (8)قرآن پس از آن که اعجاز خود را به اثبات رساند و در دل مسلمانان ثبات یافت بدان گونه که هر مسلمان آیین و دستورات و آموخته‌های
تبلیغات