در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد آداب خندیدن در اسلام را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

آداب خندیدن,آداب خندیدن در اسلام,آداب خندیدن از امامان

آداب خندیدن از دیدگاه امام حسن

 آداب خندیدن

روزى امام حسن علیه السلام از محلى عبور مى کرد، چشمش به جوانى افتاد که قاه قاه مى خندید، نزد جوان رفت و فرمود، اى جوان ، آیا شنیده اى که در روز قیامت ، همه مردم وارد دوزخ مى شوند؟ جوان گفت : آرى شنیده ام و دانسته ام . امام حسن علیه السلام فرمود، از کجا شنیده اى و دانسته اى ؟ آن جوان جواب داد: از اینکه خداوند در قرآن مى فرماید:

وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّکَ حَتْمًا مَقْضِیا. (مریم/71)

همه شما (بدون استثناء) وارد جهنم مى شوید، این امرى است حتمى و فرمانى است قطعى از ناحیه پروردگارتان (که بعضى آن را مربوط به پل صراط مى دانند).

امام حسن علیه السلام فرمود:

آیا تو اطمینان دارى که از آن افرادى نیستى که تو را در جهنم نگه دارند؟ جوان پاسخ داد: نه ، چنین اطمینانى ندارم . امام حسن علیه السلام فرمود: پس کسى که نمى داند بهشتى است یا جهنمى این گونه نمى خندد (و همه دهان را براى خندیدن نمى گشاید). آن جوان از این نصیحت دلسوزانه امام حسن علیه السلام پند گرفت و بعد از آن روز دیگر آن جوان را خندان ندید.

 گردآوری: بخش دین اندیشه آکاایران

گردآوری توسط بخش قرآن و اندیشه قرآنی سایت آکاایران
آداب خندیدن

آداب خندیدن

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد آداب خندیدن در اسلام را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.   آداب خندیدن روزى امام ح
تبلیغات