برده

اسلام در زمانی ظهور کرد که محیط بشری در تاریکی و فساد غوطه ور بود .

اسلام آمد تا انسانیت از دست رفته این بشر بى پناه را به خود باز گرداند.

آمد به هر دو گروه مالک و مملوک بگوید همه شما پاره تن یکدیگرید.

آمد که به آدم فروشان بگوید هر کس بنده خود را بکشد او را مى کشیم، هر کس عضوى از اعضاى برده خود را از تن جدا کند از وى قصاص ‍ مى گیریم .

آمد که اصل وحدت و منشاء و سرنوشت انسان را براى او بیان کند و با آواز رسا بگوید اى برده فروشان! و اى غارتگران ناموس انسانیت! اى بردگان! و اى غفلت ربودگان وادى بردگى! شما همه فرزندان آدمید و آدم از این خاک تیره به وجود آمده .

اسلام آمد تا بیان کند که هیچ مالکى را به عنوان مالکیت بر بنده خویش ‍ برترى و فضیلت نیست، بلکه فضیلت و برترى فقط در تقوا و پاکدامنى نهفته است .

اسلام آمد تا اعلام کند که اى اهل جهان! بدانید عجمى را بر عرب و عربى را بر عجم، سیاهى را بر سرخ و سرخى را بر سیاه پوست حق تقدم نیست مگر با تقوا و پرهیز از کردار زشت .

اسلام آمد تا به گوش برده فروشان برساند که با زیردستان خود خوش ‍ رفتارى و در حق(1) پدر و مادر نیکویى نمایید. پیوند قرابت را محترم بشمارید و از یتیمان و بیچارگان دستگیرى کنید و حق همسایگان دور و نزدیک را پایمال منمایید، دادرس درماندگان باشید. و بربندگان خود حقوق انسانیت عطا کنید، کبر و غرور نورزید، حیله و تزویر به کار نبندید؛ زیرا خداى توانا حیله گران و فخرفروشان را دوست ندارد.

اسلام آمد تا به جهانیان بگوید که روابط مالک و مملوک رابطه آقایى و نوکرى نبوده و ارتباط تسخیر و حقارت نیست ، بلکه علاقه پیوندى و برادرى است و بنابراین مالک و مملوک و غلام و کنیز در نظر اسلام اهل یک خانواده اند.

اسلام آمد تا اعلام کند که اى اهل جهان! بدانید عجمى را بر عرب و عربى را بر عجم، سیاهى را بر سرخ و سرخى را بر سیاه پوست حق تقدم نیست مگر با تقوا و پرهیز از کردار زشت

حتى اجازه ازدواج آنان نیز احتراما باید از مالک گرفته شود که به جاى پدر محسوب است. قرآن مى گوید کسى که قدرت مالى ندارد(2) زنان آزاد و پاکدامن ازدواج بکند، نباید بى همسر بماند، از دوشیزگان با ایمان خود که کنیزان و بردگان شمایند به همسرى خود انتخاب کنید، همه شما چه مالک و چه مملوک، پاره تن یکدیگرید، کنیزان را از اهل و صاحبان آنها خواستگارى کرده و با آنها ازدواج نموده و حقوق آنها را به نحو احسن بپردازید.

پیامبر اسلام مى فرماید: مالک و مملوک، برادرند. و باز مى گوید با بردگان زیر دست خود برادرانه رفتار کنید، هر کس برادر همنوعش به عنوان برده زیر دستش قرار بگیرد، باید از غذاى خود به او بدهد و مانند لباس خود لباسش ‍ بپوشاند. کارهاى خارج از قدرتشان را به آنان واگذار نکنید و در کارهاى سنگین آنان را یارى نمایید. و براى اینکه حال این گروه دلشکسته را بیشتر مراعات کند، پیامبر بزرگ اسلام مى فرماید: مبادا کسى به بنده خود بگوید این غلام و یا کنیز من است بلکه باید بگوید این دختر و پسر جوان من است.

چنانکه این احساسات پاک، وجدان ابوهریره یک فرد معمولى مسلمان را چنان پر کرده بود که وقتى مى بیند کسى بر مرکبش سوار و غلامش در پشت سرپیاده مى رود، فریاد مى زند: او را هم سوار کن مگر برادرت نیست، مگر روحت با روح وى فرق دارد.

این نمونه که از رفتار اسلام درباره بردگان بیان شد، در برابر دریاى حسن سلوک آن، خیلى اندک و ناچیز است .

ولى شایسته است میزانى که اسلام براى بردگان معین کرده بیان کنیم. پیش از این گفتیم که این طایفه در جامعه آن روز هیچ گونه ارزشى نداشتند و در پرتو عنایت اسلام، در صف بشریت قرار گرفتند. و در این نظام، روح مالک و مملوک مساوى اعلام شد، در صورتى که سایر ملتها هنوز جنس برده را غیر از جنس مالکش مى شناختند و معتقد بودند که برده موجودى است که فقط براى بندگى و ذلت آفریده شده و از این جهت بود که هرگز وجدانشان از شکنجه و آزار و کشتن و سوزاندن و سایر کارهاى ضد انسانى و تحمیل وظیفه هاى توان شکن ، ناراحت نمى شد.

پیامبر بزرگ اسلام با این بیان حکیمانه از تکبر و غرور مالکان برده کاسته و همه را به سوى عاطفه بى پایان انسانیت که همه را با هم مربوط مى سازد رهبرى نمود. در نتیجه نیروى دوستى و محبت چنان قوى شد که رابطه برادرى همه جا برآن جامعه مختلط از آقا و برده فرمانروایى کرد

در این محیط پر از فساد بود که اسلام به دادرسى بردگان شتافت و آنان را از این منجلاب پست وحشیت، به مقام کریمانه برادرى و نوع پرورى ارتقا داد، نه تنها در عالم ظاهر و خیال، بلکه در عالم واقع و حقیقت نیز با شهادت تاریخ که تاکنون کسى حتى صلیبیون متعصب اروپایى انکارش نکرده اند که حسن رفتار اسلام با بردگان در صدر اول، به حدى از انسانیت رسید که آن روز در تمام جهان بى سابقه بود، خوشرفتارى به جایى رسید که آزادشدگان اغلب راضى نبودند که از خانواده صاحبان خود جدا شوند و حال آنکه دیگر داراى آزادى اقتصادى بودند و مى توانستند به خوبى مشکلات زندگى را متحمل شوند؛ زیرا مسلمانان در پرتو پرورش اسلام آنان را جزو خاندان خود قرار داده بودند، دیگر روابط آنها مانند روابط خانوادگى شده بود.

در سایه کوشش و عنایت اسلام، بردگان، هستى از دست رفته خود رابازیافته و انسانیت خود را از نو آغاز کردند. و در پرتو قانون اسلام، داراى احترام و سعادت شدند. دیگر قانون اجازه نمى داد کسى زبانا و عملا به حقوقشان تجاوز نماید.

پیامبر ارجمند اسلام اکیدا ممنوع کرد که دیگر آقا، بنده خود را بنده خطاب نکند و امر فرمود که با جمله هایى که ذلت بندگى را از پیشانى آنان پاک کرده و برگرفته از محبت خانوادگى باشد، خطاب کنند و در توجیه این مطلب به برده فروشان چنین فرمود که خداوند شما را بر آنان مالک و مسلط قرار داده، اگر مى خواست با قدرت خود آنها را بر شما مسلط مى کرد، پس باید بدانید که بردگى یک علت خارجى است که بر جامعه بشریت عارض شده و آنان را به ذلت بردگى گرفتار نموده، ممکن است روزى چرخ برگردد و آنان بر مالکان امروز خود مالک شوند.

پیامبر بزرگ اسلام با این بیان حکیمانه از تکبر و غرور مالکان برده کاسته و همه را به سوى عاطفه بى پایان انسانیت که همه را با هم مربوط مى سازد رهبرى نمود. در نتیجه نیروى دوستى و محبت چنان قوى شد که رابطه برادرى همه جا برآن جامعه مختلط از آقا و برده فرمانروایى کرد.

(با ما باشید در نوشتارهای بعدی)

 

پی نوشت ها:

1- وَاعْبُدُوا اللّه ولاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیئاً وَبالوَالِدَیْنِ إ حسَناً... وَ مَا مَلَکَتْ ایْمنُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُختَالاً فَخُوراً )(نساء/ 36)

2- وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ ... (نساء/ 25)

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات