,بردگی, آیین تیول, تحولات اجتماع ,نبوت

شبهه بردگى، ناپاکترین شبهه اى است که در گمراه ساختن جوانان، دست آویز مى کنند و برّنده ترین حربه اى است که در سست نمودن عقاید نسل جوان به کار مى برند، مى گویند اسلام اگر با هر زمانى سازگار بود چنانکه رهبرانش ادعا مى کنند هرگز بردگى را مباح نمى کرد و به رسمیت شناختن بردگى، بهترین دلیل است که اسلام براى مدت محدودى نازل شد و پس از انجام وظیفه خود، در ردیف آثار تاریخى و سنن باستانى قرار گرفت .

بدیهى است که در اینجا براى هر جوان با ایمانى، پاره اى شکها و تردیدها خود به خود عارض مى شود که چگونه اسلام، بردگى را به رسمیت شناخته، این دینى که بدون تردید از جانب خدا نازل شده و در صدق و صحتش جاى شبهه نیست و قطعا براى خیر بشریت آمده و با تمام ادوار زندگى سازگار است، چگونه بردگى را قانونى دانسته، آنچنان دینى که براى برقرارى مساوات کامل قیام کرده و همه افراد بشر را در یک اصل مشترک یکسان مى داند و با همه آنها روى این اصل مشترک رفتار کرده، چگونه بردگى را پاره اى از نظام خود قرار داده و درباره اش قانون تصویب نموده است .

آیا اراده خدا این بوده که بشر همیشه به دو گروه مالک و مملوک تقسیم شود؟ آیا واقعا خواسته پروردگار عادل در جهان همین است؟ آیا خداوند راضى مى شود بشرى که در شانش: وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنى آدَمَ(1) صادر نموده، گروهى از آن، مانند کالاى بازرگانى به بازار خرید و فروش عرضه شود؟ چنانکه حال بردگان همین است و اگر خدا به این امر راضى نیست، پس چرا در قرآنش به صراحت شراب، قمار، ربا و سایر چیزها را حرام کرده اما درباره الغاى(لغو) بردگى، حکمى صادر نکرده است؟

البته هر جوان با ایمانى یقین دارد که دین اسلام حق است، ولى مانند ابراهیم خلیل در جستجوى اطمینان بیشترى مى باشد، وقتى که از وى سؤال شود آیا باور ندارى که اسلام حق است؟ مى گوید: چرا! من مى خواهم اطمینان بیشتر به دست آورم و آرامش قلب بیشترى مى خواهم .

اما آن جوانى که عقل و عقایدش را استعمار، فاسد کرده، صبر نمى کند که حق آشکار شود، بلکه چون دایم اسیر هوا و هوس است بدون تحقیق مى گوید اسلام نظام فرسوده اى است، زمانش گذشته و وظیفه خود را انجام داده و مقاصدش را به پایان برده است .

هنگامى که اسلام آمد، دنیا تازه به آخر عصر بردگى و اول دوران تیول رسیده بود، بنابراین، قوانین و عقاید و نظام آن نیز مناسب همین قسمت از تحولات اجتماع بوده که به ناچار نظام بردگى و آیین تیول را به رسمیت شناخت

اما کمونیستها و بخصوص مدعیان مقام بى اساس علمى آنان ادعاى خود را مافوق علوم نمودار مى سازند و خیال مى کنند که تازه به یک حقیقت بى پایان رسیده اند که دیگر جاى بحث و گفتگو نیست و این ادعاى دروغین همان عقاید محکوم ماتریالیستى است که زندگى بشریت را به مراحل اقتصادى قهرى معدودى تقسیم مى کند و آن مراحل ضرورى به ترتیب ذیل است:

1  - اشتراکى ابتدایى .

2  - دوران بردگى .

3  - دوران تیول .

4 - رژیم سرمایه دارى .

5 - سیستم اشتراکى دوم که در قاموس کمونیزم پایان عالم است .

پیروان این نظام معتقدند: تمام نظامها و همه عقاید و افکار که تاکنون بشر با آنها آشنا شده از یک رشته حالات اقتصادى منعکس شده و یا از یک سلسله جهش و تحولات اقتصادى همزمان خود پدید آمده که با زمان و علل محیط خود، سازگار بوده و با عصر آینده اى که مسلما بر پایه اقتصاد نوین پى ریزى مى گردد سازگار نخواهد بود و از این جاست که تاکنون در عالم هیچ نظامى دیده نشده که با همه ادوار زندگى بشر سازگار باشد.

دینى که براى برقرارى مساوات کامل قیام کرده و همه افراد بشر را در یک اصل مشترک یکسان مى داند و با همه آنها روى این اصل مشترک رفتار کرده، چگونه بردگى را پاره اى از نظام خود قرار داده و درباره اش قانون تصویب نموده است

آنان مى گویند هنگامى که اسلام آمد، دنیا تازه به آخر عصر بردگى و اول دوران تیول رسیده بود، بنابراین، قوانین و عقاید و نظام آن نیز مناسب همین قسمت از تحولات اجتماع بوده که به ناچار نظام بردگى و آیین تیول را به رسمیت شناخت؛ زیرا از محیط قدرتش بیرون بود که بر تحولات اقتصادى همگام خود سبقت گیرد و یا قانون و نظام جدیدى بیاورد که هنوز امکانات اقتصادى براى پذیرفتن آن آماده نشده بود و بزرگترین دلیل گروه کمونیزم این است که کارل مارکس؛ رهبر و پیشواى عالى مقام آنان گفته که پیدایش این گونه نظام در عالم، امکان پذیر نیست .

این بود خلاصه شبهه کمونیستها درباره بردگى در اسلام .

اکنون ما مى خواهیم قبل از آنکه به معرکه غبارآمیز کمونیستها و پیروانشان وارد شویم، موضوع بردگى را در حدود حقیقت تاریخى و جغرافیایى و از نظر اجتماعى و روانى به دقت بررسى کنیم؛ زیرا وقتى که از این راه به حقیقت پى بردیم و اصل مطلب را به دست آوردیم ، دیگر نه از دانشمندان ادعایى کمونیستها باک داریم و نه از جنجال پیروان کج اندیش آنان مى ترسیم.

 (دوست عزیز در مطالب بعدی  همراه ما باش)

 

پی نوشت ها:

1- مقاله‌اى از کتاب اسلام و نابسامانیهاى روشنفکران به قلم محمد قطب و با ترجمه: محمدعلى عابدى(مربوط به سؤال 58).

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات