توکل

تمامی اوقات می شنویم و یا می بینیم که بعضی ها بر این فکر پای می‌فشرند که در این زمان که دانش آدمی فوق العاده پیشرفت کرده و مثلا صحبت از زیستن انسان در بعضی کرات دیگر است و نیز در دانش پزشکی کشفیات حیرت آوری پا به عرصه نهاده است در این زمان دیگر صحبت از دین و مذهب چندان جایی ندارد. آن هم دینی که ریشه در صدها سال پیش دارد و در میان قومی متولد شده که از تمدن آن روزگار بهره ی چندانی نداشته اند، ظاهر این ادعا - البته فقط ظاهر آن - حکایت از یک نحوه تیزبینی و آگاهی از مسائل جدید دارد. گویا صاحب این مدعی شخصی فرهیخته و اندیشمند است لذا سعی ما در این مجال کوتاه برملا نمودن بطلان این سخن کاملا نادرست است. در مرحله اول صرفا با تکیه بر عقل پیش می رویم و در مرحله بعدی به ادله ی قبلی استناد می کنیم .

مرحله اول:

در این قسمت فقط می خواهیم بگوییم درستی ادعای فوق معلوم نیست. لذاست که باید توجه نمود منظور ما – فعلا – تشکیک در ادعاست و نه نادرستی آن. بیان خود را با یک فرض شروع می کنیم. فقط و فقط فرض کنید انتهای زندگی آدمی در جایی غیر از این دنیا باشد. به عبارت دیگر فرض کنید آخرتی وجود داشته باشد که آن پایان سعادت آمیز یا پایان شقاوت بار آدمی رقم بخورد و از سوی دیگر اعمال ما انسانها در طول زندگی چند ده ساله دنیا در آنجا و در خوشبختی ابدی یا نگون بختی ابدی ما کاملا مۆثر باشد. اگر چنین فرض معقول را – هر چند فعلا اثبات نشده – پذیرفتیم به طور خودبخود یک سۆال پیش می آید و آن اینکه ما از چه راهی و با چه درکی بفهمیم که چه اعمالی در آنجا چه نتایجی دارند؟ چون هیچ یک از ابزار متعارف بشری مانند تجربه و تعقل چنین توانی ندارند. اصولا ما هیچ تجربه ای صریح و روشن و صحیح و درست از عالم آخرت نداریم.

البته ممکن است به صورت چند مساله کلی مثلا بفهمیم ظلم کردن اثر بسیار بدی در آن عالم دارد و یا عدالت ورزیدن اثر خوبی دارد. ولی مسائل فراوانی هست که اگر فرض فوق صحیح باشد ما هیچ قضاوتی از پیش خود در مورد آنها نداریم، از همین روست که به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم دوران دین به سر رسیده یا در چه زمانی به سر خواهد رسید، یعنی همان فرض معقول یک احتمال در ذهن آدمی به وجود می آورد و این احتمال مانع قضاوت و نظر دادن می شود. البته می توان موجودات بی منطقی را فرض کرد که کماکان سخن خود را باز می گویند ولی روی سخن با افراد معقول می باشد .

"انبیای الهی در علوم قابل دستیابی و مستقلات عقلی نیز استعداد بشر را شکوفا کرده اند" یثیروا لهم دفائن العقول. ولی محور تعلیم آنان پرده برداشتن از غیب و نوآوری علمی و معرفتی برای بشر است

مرحله ی دوم:

در این مرحله اولا می خواهیم بگوییم فرض بالا یک فرض درست و به وقوع پیوسته است و ثانیا اصلا شبهه مزبور بخودی خود از نقصان رنج می برد. اما مطلب اول: قبل از پرداختن به آن لازم است بگوییم این پاسخ برای کسی پذیرفتنی است که حقانیت دین اسلام و قرآن مجید را پذیرفته باشد. مناسب است با یک مثال شروع کنیم:

امروزه مسأله ربا در سیستم بانکداری بسیاری از نقاط دنیا مسئله ای است بسیار ساده و مقبول و بلکه اساسی حتی درپاره ای از موارد که کم هم نمی باشد در معاملات خارج از سیستم بانکی نیز این پدیده جریان دارد. ما می دانیم که نهی خداوند متعال نسبت به این مسأله بسیار شدید است. خداوند سبحان در آیه 278 از سوره مبارکه بقره می فرماید: یا ایها الذین آمنوا تقواالله و ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مۆمنین. یعنی: این کسانی که ایمان آورده‌اید اگر مۆمنین هستید از خدا پروا کنید و باز مانده ربا را رها کنید.(از حالا به بعد ربا نگیرید) آنگاه در آیه بعدی می فرماید: فان لم تفعلوا فاذنوابحرب من الله و رسوله؛ و اگر چنین نکردید بدانید به جنگ با خدا و رسولش برخاسته اید.

واضح است که منع خداوند متعال آن هم با این شدت گویای این نکته است که ربا خواری دارای زیان فراوانی برای آدمی است. حال سخن ما این است که عقل محدود آدمی نمی تواند اثر این گناه بزرگ را در سعادت ابدی خود بیابد، بهترین دلیل آن همین تداول و رواج ربا در بسیاری از نقاط دنیاست. جالب است که رباخواران زمان نزول قرآن مجید نیز – یعنی در قرنها قبل – همین جهالت را داشته اند قرآن کریم از قول آنها می فرماید: قالوا انما البیع مثل الربا (بقره/275)گفتند بیع (خرید و فروش) مانند رباست. (و چون بیع حلال است پس ربا نیز حلال است) نظیر همین بیان در مورد بسیاری از گناهان وجود دارد مانند غیبت، دروغ، شرابخواری و ... . شایان ذکر آنکه مشابه همین نکته در مورد عبادات و اعمال واجب نیز جاری می باشد. یعنی تا بیان دین نباشد هیچگاه هیچ کس از اثر فوق‌العاده زیاد نماز، روزه ماه رمضان و یا احکام مالی اسلام در سعادت آدمی نمی تواند با خبر شود.

یکی از اساسی ترین فرقهای قرآن کریم با کتابهای علمی بشری آن است که، محور اصلی تعلیم در فنون بشری علومی است که دستیابی به آنها میسور است، اما مدار تعلیم در قرآن کریم علوم و معارفی است که انسانها بدون استمداد از نور وحی توان دستیابی به آن را ندارند

شاید به همین دلیل است که پروردگار رحیم و حکیم در آیه 151 از سوره بقره می فرماید: کم ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویز کیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون . یعنی .... همانطور که رسولی در میانه شما فرستادیم تا آیات ما را برشما بخواند و تزکیه کند شما را و برشما حکمت بیاموزد و به شما یاد دهد آنچه را که هرگز خودتان نمی دانستید. نکته پر اهمیت مربوط به بحث این مکتوب، انتهای آیه شریفه است. آشنایان به ادبیات عرب می دانند که تعبیر "ما لم تکونوا تعلمون" با مثلا تعبیر "ما لاتعلمون" فرق دارد. تعبیر اول این معنا را می سازد که: "آنچه را که هرگز نمی دانستید و نخواهید دانست" ولی تعبیر دوم می گوید " آنچه را که نمی دانید"(1) شایان ذکر آنکه این تعبیر در آیه 239 از سوره مبارکه بقره نیز تکرار شده است می فرماید: "فاذاکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون" بسیار مناسب است عبارات حضرت آیت الله علامه جوادی آملی(مدظله) را در اینجا ذکر کنیم که مۆید بسیار خوبی بر مقصود این نوشتار است. می فرمایند "یکی از اساسی ترین فرقهای قرآن کریم با کتابهای علمی بشری آن است که، محور اصلی تعلیم در فنون بشری علومی است که دستیابی به آنها میسور است، اما مدار تعلیم در قرآن کریم علوم و معارفی است که انسانها بدون استمداد از نور وحی توان دستیابی به آن را ندارند .

قرآن

آیت الله جوادی آملی پس از ذکر دو آیه فوق و ترجمه آن دو چنین ادامه می دهند "انبیای الهی در علوم قابل دستیابی و مستقلات عقلی نیز استعداد بشر را شکوفا کرده اند" یثیروا لهم دفائن العقول [نهج البلاغه خطبه 1] ولی محور تعلیم آنان پرده برداشتن از غیب و نوآوری علمی و معرفتی برای بشر است . قرآن کریم با تعبیر دقیق "ما لم تکونوا تعلمون" به همین نکته اشعار دارد زیرا این جمله به معنای "آنچه نمی‌دانستید" نیست بلکه به معنای "شما آن نبودید که از راههای عادی آنها را بدانید" است."(2)

آری! انسانی که هنوز در امور روزمره و به اصطلاح این جهانی خود، راجل و متوقف است چگونه است که از او این انتظار را داشته باشیم تا عوامل سعادت و شقاوت خود را در سرای ابدیت بتواند کشف کند. حتی اگر فرض کنیم هیچ مطلب علمی پوشیده ای در میان مسائل به اصطلاح این جهانی و روزمره موجود نباشد باز هم راهیابی به سرای ابدیت و کشف تأثیر اعمال در آخرت، ناممکن و محال است. بله عرض کردیم تنها و تنها می توان بعضی و تنها بعضی کلیات را متوجه شده ولی انبوهی از مسائل ریز و درشت کماکان ناشناخته اند و بدون وحی و بیانات اولیای بزرگ دین ناشناخته خواهند ماند.

ظاهرا به همین علت است که در آغاز سوره مبارکه بقره آیه 2 چنین فرموده است خداوند تبارک و تعالی: "ذلک الکتاب لاریب فی هدی للمتقین. الذی یۆمنون بالغیب..."این کتاب ارجمند که هیچ شکی در آن نیست راهنمای پرهیزگاران است. آنها که به عالم غیب ایمان دارند ... مشاهده می شود که شرط بهره مندی از هدایت قرآن با تقوا بودن و اولین مۆلفه تقوا ایمان به غیب است.

چنانکه در آیه شریفه 216 از سوره بقره می فرماید: "کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لاتعلمون" یعنی "جهاد بر شما واجب شده است در حالی که برای شما ناخوشانید است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و یا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید."

ما برای رسیدن به کمال دو نوع علم لازم داریم که عقل به آن نمی رسد یکی علم به مسائل اعتقادی و نظری و نامحسوسات و غیب هاست که شامل پس از مرگ هم می شود

اما در اوائل مقاله وعده دادیم که خواهیم گفت شبهه ی فوق از اساس ناقص است و حالا وقت وفای به آن وعده است: اصولا همه دین اسلام فقط گزاره ها و دستورات عملی نیست بلکه در معارف قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام گزاره های هستی شناختی فراوانی وجود دارد که مانند قوانین ثابت و مستحکم ریاضی و فلسفی، اصلا کهنه و یا مردود نمی شوند مطالبی پیرامون خداوند سبحان، جهان خلقت شامل این دنیا، ملائکه، آخرت، گذشته آدمیان. پس شبهه ی مذکور اصلا در اینجا جایی ندارد.

 

خلاصه سخن

حسن ختام این مکتوب را سخنان حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی دام ظله قرار می دهیم. می فرمایند: "ما برای رسیدن به کمال دو نوع علم لازم داریم که عقل به آن نمی رسد یکی علم به مسائل اعتقادی و نظری و نامحسوسات و غیب هاست که شامل پس از مرگ هم می شود. مانند عالم برزخ، عالم قیامت، بهشت، جهنم و فرشتگان. که عقل عادی به این امور نمی رسد زیرا مایه این عقلها از ادراکات حسی و تجربی [ولو علم حضوری] است. آنجا که پای حس و تجربه نرسد، عقل ما به کنه آن نمی رسد، دوم  علم به مسائل عملی است اینکه چه باید بکنیم و چگونه رفتار کنیم، قرآن می فرماید:" و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی به شما می آموزد که اصلا نمی توانستید بفهمید و ابزارش را نداشتید." (3)

 

پی نوشت:

1- مغنی اللبیب در حواشی حاشیه دسوقی ج1 ص283 / النحوا الوافی ج4 ص393 / جامع الدروس العربیه ج2 ص189

2- دین شناسی، 106-107

3- سیمای پیامبر اعظم (ص) در آینه ی نهج البلاغه ص42

سیدعلی محمد هاشمی رضوانی       

بخش اعتقادات شیعه تبیان            

 

ضرورت دین برای همیشه ! - آکا
تفکّر التقاطى» در اصطلاح عبارت است از: مجموعه اى از نظریّات که از گرایشهاى متفاوت و گاه متناقض برگرفته شده، در کنار هم گرد آمده است و چون بنیانها و زیرساخت هاى این گرایشها و نظریّات، ناهمگون و یا در مقابل هم اند
ضرورت دین برای همیشه ! - آکا

ضرورت پی جویی دین

منفعت احتمالی پی جویی دین بی نهایت است هرقدر هم احتمال دستیابی به نتیجۀ قطعی دربارۀ آن ضعیف باشد باز هم ارزش تلاش در راه آن بیش از ارزش تلاش در هر راهی است که نتیجۀ محدودی داشته باشد.
ضرورت دین برای همیشه ! - آکا

مفهوم دین چیست؟

ادیان توحیدی که همان ادیان آسمانی و حقیقی هستند دارای سه اصل کلی مشترک می باشند: اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به زندگی ابدی برای هر فردی از انسان در عالم آخرت و دریافت پاداش و کیفر اعمالی که در این جهان انجام داده است. و اعتقاد به بعثت پیامبران از طرف خدا
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات