همه پیامبران امامند ؟ - آکا

آیا هر پیامبری که به مقام نبوت رسید، حتماً باید امام نیز باشد و یا کسی که دارای منصب امامت گردید، حتماً باید پیامبر هم باشد؟

پاسخ هر دو پرسش منفی است. از آیاتی که پیرامون طالوت و مبارزه وی با جالوت آمده، روشن می‏گردد که پس از درگذشت حضرت موسی، خداوند، مقام نبوت را به شخصی که گویا اشموئیل نام داشت عطا فرمود، در حالی که مقام امامت و پیشوایی و حکومت را بر دوش طالوت نهاد؛ پس از در گذشت موسی، گروهی از بنی اسرائیل به پیامبر عصر خود گفتند: زمامداری برای ما برگزین تا تحت فرماندهی او در راه خدا پیکار کنیم، سرانجام پیامبر آنان چنین گفت: «ان الله بعث لکم طالوت ملکا....»، خداوند طالوت را برای زمامداری شما برانگیخت. بنی اسرائیل گفتند: چگونه او می‏تواند فرمانروای ما باشد، در حالی که ما شایستگی بیشتر داریم و او ثروتی انبوه ندارد، پیامبر آنان گفت: خدای بزرگ، وی را بر شما برگزیده است و به او علم و توانایی جسمی بیشتر داده و خدا مُلک خویش را به هر کس که بخواهد می‏بخشد، و خدا دارای احسان گسترده و دانا است{1}. از این آیه نکات زیر استفاده می‏شود :

الف) ممکن است مصالحی ایجاب کند که نبوت و امامت و زمامداری جدا گردد و در یک زمان نبوت از آن کسی و حکومت و زمامداری از آن فرد دیگری باشد و هر یک به منصبی که به وی داده شده، لیاقت داشته و به خاطر امکان تفکیک بین این دو مقام، بنی اسرائیل هرگز اعتراض نکردند که ای پیامبر تو شایسته‏تری بلکه گفتند: ما از وی شایسته‏تریم .

ب) مقامی که طالوت به دست آورد، از جانب خدا بود. «ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا»، و نیز می‏فرماید: «ان الله اصطفاه علیکم "

میان نبوت و امامت ملازمه وجود ندارد، ممکن است انسانی به مقام نبوت برسد ولی امام نباشد و یا شخصی امام و زمامدار جامعه باشد ولی پیامبر نباشد و گاهی خداوند هر دو مقام را به انسانی که شایستگی آن دو را داشته باشد، عطا می‏کند

ج) مقام طالوت تنها فرماندهی سپاه نبود، بلکه او فرماندار و زمامدار بنی اسرائیل بود. هر چند زمامداری در آن روز، رهبری در جهاد بود. ولی منصب الهی وی، کارهای دیگری را نیز به او اجازه می‏داد. در جایی دیگر می‏فرماید: «و الله یۆتی ملکه من یشا» خدا ملک خویش را به هر کس که بخواهد می‏بخشد .

د) مهمترین شرط زمامداری و امامت، گستردگی علم و توانایی‏های لازم جمعی و معنوی .

 بنابراین، میان نبوت و امامت ملازمه وجود ندارد، ممکن است انسانی به مقام نبوت برسد ولی امام نباشد و یا شخصی امام و زمامدار جامعه باشد ولی پیامبر نباشد و گاهی خداوند هر دو مقام را به انسانی که شایستگی آن دو را داشته باشد، عطا می‏کند و خداوند می‏فرماید: «فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و آتیه الملک و الحکمْ و علّمه مما یشا»(3)، لشکر طالوت سپاه جالوت را در هم شکست و در آن میان داوود پیامبر(علیه السلام)، جالوت را کشت و خدا زمامداری جامعه (علاوه بر پیامبری) و حکمت را به وی عطا فرمود و آنچه می‏خواست به او آموخت .

 

پی نوشت :.

 [1].بقره، 247

 [2].منشور جاوید قرآن، سبحانی جعفر

 [3].بقره، 251.

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات