,فرشته, نبی, وحی و ادراک وحیانی ,نبوت

از جمله مسائل اعتقادی بسیار مهم بحث نبوت است. پیامبر به عنوان انسانی معنوی والهی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که وظایف خاصی را نیز برعهده دارد. اعتقاد به نبوت و صفات و مشخصات نبی از جمله اصول اعتقادی است که باید همگان به عنوان مسلمان دلایل عقلی بر آن داشته باشند. در این نوشتار می کوشیم به بررسی این موضوع و امتیازات پیامبران بپردازیم.

امتیازات پیامبری با خواست معقول بشر

عظمت و اهمیت مقام پیامبری اقتضا دارد که پیامبران الهی از ویژگی ها و امتیازات معنوی خاصی برخوردار باشند. وجود این امتیازات، افزون برآن که برای پذیرش این مسئولیت خطیر و انجام شایسته آن ضرورت دارد، زمینه ی مناسبی را برای پذیرش مردم و دعوت آنان فراهم می آورد. خواست طبیعی بشر آن است که راهنمایان و رهبران دینی آنان افرادی برگزیده و ممتاز باشند و پذیرش پیامبری کسی که هیچ ویژگی ممتازی ندارد نامعقول و ناموجه است.

 

پیامبران انسان های ممتاز!

از جمله وجوه امتیاز و برتری انبیای الهی آن است که آن ها قادرند وحی الهی را دریافت نمایند. خداوند متعال برای هدایت مردم به سوی کمال و سعادت حقیقی انسانهایی را مبعوث می گرداند تا معارف و قوانینی را که بشر به آن نیازمند است، در اختیار آنها نهند و از این طریق، شناخت عقلی آنان را تکمیل کنند. اساساً یکی از شئون اصلی پیامبری ابلاغ آموزه های دینی به بشر است و بدیهی است که این ابلاغ مسبوق به آگاهی شخص پیامبر از این آموزه هاست. به عبارت روشن تر پیامبر ابتدا باید برمعارف و احکام دینی آگاه شود و سپس آن را به مردم ابلاغ نماید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اموات و فرشته ها

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات