امامت در شیعه مفهومی نظیر نبوت  

مسلمین هم هست . اهل تسنن می‏گویند امامت یعنی حکومت ، و امام یعنی‏ همان حاکم میان مسلمین ، فردی از افراد مسلمین که باید او را برای حکومت‏ انتخاب کنند . آنها بیش از حکومت بالا نرفتند ...

امامت در شیعه

امامت در شیعه مفهومی نظیر نبوت - آکاایران

 ولی امامت در شیعه‏ مسئله‏ای است تالی تلو نبوت و بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است‏ یعنی انبیای اولوالعزم آنهایی هستند که امام هم می‏باشند . خیلی از انبیاء اصلا امام نبوده‏اند . انبیای اولوالعزم در آخر کار به امامت رسیده‏اند . غرض اینکه وقتی چنین حقیقتی را قبول کردیم ، همانطور که تا پیغمبر هست صحبت این نیست که چه کسی حاکم باشد زیرا او یک جنبه فوق بشری‏ دارد ، تا امام هست نیز صحبت کس دیگری برای حکومت مطرح نیست .
وقتی‏ او نیست ( حالا یا اصلا بگوئیم موجود نیست و یا بگوئیم مثل عصر ما غایب‏ است ) آنگاه صحبت حکومت به میان می‏آید که حاکم کیست . ما نباید مسئله‏ امامت را با مسئله حکومت مخلوط بکنیم و بعد بگوئیم اهل تسنن چه می‏گویند و ما چه می‏گوئیم . این ، مسئله دیگری است . در شیعه امامت پدیده و مفهومی است درست نظیر نبوت آنهم عالیترین درجات نبوت . بنابراین ما شیعه قائل به امامت هستیم و آنها اصلا قائل نیستند نه اینکه قائل هستند و برای امام شرایط دیگری قائلند .
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 
 
 
 

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات